Terugblik symposium Kindermishandeling, Veiligheid voor kinderen, ouders en professionals

Het nieuwe Leernetwerk Kindermishandeling organiseerde donderdag 19 mei het symposium Kindermishandeling, Veiligheid voor kinderen, ouders en professionals, voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, professionals, opleiders en ervaringsdeskundigen.

Middenin de levendige Haagse Campus van de Universiteit Leiden werd de middag geopend door Henrique Sachse (Veilig Thuis), samen met Remy Vink (TNO) en Matty Crone (LUMC) als organisatoren van het symposium. Wat fijn om weer een live-bijeenkomst te organiseren!

Keynote spreker Lenneke Alink (hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek en wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden) vertelde na de opening over het fenomeen Kindermishandeling en de risicofactoren daarvoor. Ze legde daarbij de link naar stress en negatieve attributies. Haar gehele presentatie bekijk je hier.

Deelnemers konden meedoen aan twee van zes workshops:

Complexe scheiding

Deze sessie bestond eigenlijk uit twee delen; een verzorgd door Harmen Boeve (BONVUE) en een door Robert Modderman (Jeugdbescherming west). Wat vooral opviel is de oproep aan deelnemers in zo’n situatie neutraal te blijven en je niet ‘in te laten zuigen’. Tegelijkertijd werd erkend dat dat erg lastig kan zijn. Beide sprekers gaven adviezen om toe te passen in de praktijk. De tijd was te kort om de vele vragen te beantwoorden. Conclusie is dat er training en coaching nodig is op dit thema.

Naar de presentatie van Harmen Boeve of de presentatie van Robert Modderman

Leernetwerk Kindermishandeling gaat verder!

Op maandag 11 juli om 14.00 uur komen we bij elkaar bij TNO, Schipholweg 77, Leiden om onze ambities verder te concretiseren. De bijeenkomst kan ook online bijgewoond worden. Onzekerheid in het werk bij professionals, maar ook bij gezinnen, is een van de mogelijke thema’s waarover we verder over willen nadenken. Wil jij meebepalen op welke thema’s we als Leernetwerk actief worden, praat dan mee. 

Doorbraakmethode

Idelet Heij (Doorbraaklab gemeente Den Haag) en Friso Landstra (Instituut Publieke Waarden) presenteerden de doorbraakmethode, een methode waarmee je door creatief te zijn toch een doorbraak bereikt in een complexe situatie. Dit werd geïllustreerd met een casus waarbij een tienermeisje aangaf niets meer te willen, totdat haar gevraagd werd wat ze echt zou willen. Dit bleek een buitenschoolse activiteit te zijn. Door deze wens een paar keer te financieren, ontstond een nieuwe opening voor een gesprek met de hulpverlener. Bekijk de presentatie en/ of download de flyer van het Doorbraaklab

De handen ineen!

In deze sessie presenteerde Cora Bartelink (de Haagse Hogeschool) hoe samen met Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking, teneinde gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, beter te ondersteunen. Daarna is besproken welke vraagstukken er verder liggen en wat er nodig is om deze aan te pakken. Naar de presentatie

Moreel beraad

Ruth Spijkerboer (Hogeschool Leiden) deed met de deelnemers een korte oefening waarmee ze liet zien hoe je in een moreel beraad een aanzet kunt geven tot het onderzoek naar en de reflectie op waarden en normen vanuit verschillende perspectieven in de besproken casus. Ook presenteerde ze de eerste onderzoeksgegevens uit het onderzoek rond moreel beraad met cliëntparticipatie.

Resolutions Approach

Hierin presenteerde Annemariek Sepers (Arq Centrum 45) de oplossingsgerichte aanpak die is ontwikkeld door Susie Essex. Een methode die ook ingezet kan worden als niet duidelijk is wat er is gebeurd en wie het geweld heeft toegepast. Een interessante workshop; de inzet van de methodiek zou breder toegepast kunnen worden.

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Remy Vink (TNO) presenteerde tijdens deze sessie de voorlopige uitkomsten van dit project, welke door de aanwezigen werden herkend. Daarover is ook gediscussieerd. Een van de aanwezige organisaties vertelde al veel te doen met de ervaringen van professionals. Daar was een psycholoog van buiten aangetrokken voor het organiseren van intervisiesessies. Veiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bekijk de presentatie

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij het Leernetwerk Kindermishandeling? Kijk hier. Meepraten over de invulling van het Leernetwerk? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst.

Vragen? Ideeën? Opmerkingen? Mail info@werkplaatssamen.nl.

Geplaatst in Kindermishandeling, Nieuws.