Symposium Zorg voor jeugd 2040 resumé

Robotisering, big data, hersenonderzoek… Hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040? Over deze en andere vragen spraken we met onderzoekers, praktijkprofessionals, jongeren en vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten op 8 november jl. tijdens het symposium Zorg voor jeugd 2040.

Dit symposium organiseerde SAMEN met NeuroLabNL. NeuroLabNL is een werkplaats voor hersen,- cognitie-, en gedragsonderzoek en is ontstaan vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en heeft als doel vragen over cognitie, hersenen en gedrag te beantwoorden. Binnen deze werkplaats werken maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten samen aan onderzoek en de verspreiding van kennis.

Het symposium Zorg voor jeugd 2040 werd ingeleid door Annelinde Vandenbroucke namens NeuroLabNL ingeleid. Robert Vermeiren hield een gesprek met ervaringsdeskundige Cindy. Zij gaven daarbij een inkijkje in wat de technologische ontwikkelingen voor invloed hebben op het gesprek tussen hulpverlener en ervaringsdeskundige. Hierop volgden 2 ronden van 4 workshops. De presentaties van de workshops zijn hieronder te raadplegen. De gehele middag was een visueel notulist aanwezig die de dag in een verslag heeft weten te vatten.

Presentaties workshops

1. Innovatie van richtlijnen ter ondersteuning van vakmanschap
door Olivier Blanson Henkemans (TNO)
Olivier Blanson Henkemans is gepromoveerd op mens-machine interactie aan de TU Delft en sinds 2008 werkzaam bij TNO als onderzoeker en projectleider.

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor de zorg voor de jeugd. Innovaties, zoals steeds slimmere decision support systemen (DSS), kunnen bijdragen aan de implementatie en gebruik van deze richtlijnen zoals bedoeld. Dit heeft ook impact op het contact tussen professionals en cliënten. Er zal namelijk steeds meer sprake zijn van professional-cliënt-systeem interactie en samenwerking. In de workshop geven we een overzicht van de innovatie van richtlijnen en verkennen we samen met de aanwezigen 1) de kansen en knelpunten van de innovatie van richtlijnen en 2) hoe we die innovatie optimaal kunnen benutten ten behoeve van het vakmanschap in de zorg voor de jeugd.

Presentatie Innovatie van richtlijnen ter ondersteuning van vakmanschap

2. Impact van hersenonderzoek op sociale uitsluiting
door Lisa Schreuders (Tilburg University) en Neeltje van den Bedem

Lisa Schreuders is postdoc onderzoeker in de ontwikkelingspsychologie bij NeuroLabNL aan Tilburg University. Zij onderzoekt wat de invloed is van (vriendschaps)relaties met leeftijdsgenoten op de hersenontwikkeling van jongeren. In haar huidige onderzoek kijkt ze specifiek naar de invloed van sociale buitensluiting op het mentale welbevinden van jongeren.

Neeltje van den Bedem is postdoc onderzoeker in de ontwikkelingspsychologie bij NeuroLabNL aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar school brede interventies voor sociale veiligheid. Ze kijkt in detail welke ontwikkelingsgebieden worden bevorderd, of dit leeftijdsadequaat gebeurt en welke hiaten er in de programma’s zitten om bij te dragen aan verbetering van deze interventies.

Presentatie Impact van hersenonderzoek op sociale uitsluiting

3. Kansrijke Start en Big Data
door Jeroen Struijs (RIVM en LUMC)
Jeroen Struijs is Associate Professor bij LUMC Campus Den Haag en Senior Onderzoeker bij het RIVM. In het actieprogramma Kansrijke Start werken gemeenten en JGZ samen om kinderen betere kansen te bieden.

Presentatie Kansrijke Start en Big Data

 

 

 

 

4. Weerbaarheid bij jongeren: hoe we met een kaartspelletje de wereld gaan veranderen
door Bart van der Geest (Garage2020) en Anna Noyons (Ink)
Bart van der Geest heeft ruim 14 jaar in verschillende rollen bij Cardea gewerkt. Als hulpverlener, leidinggevende, manager en innovator heeft hij geleerd wat wel en wat niet werkt als het gaat om vernieuwen en veranderen. Anna Noyons is social designer en de oprichter van ontwerpbureau Ink. Ink combineert design en psychologie om producten, diensten en interventies te maken die het beste in mensen naar boven halen.

Garage2020 werkt met behulp van design thinking, nieuwe technologieën en een multidisciplinaire aanpak aan nieuwe inzichten en oplossingen. Oplossingen die zorgen dat stress en problemen bij gezinnen of op scholen bespreekbaar en hanteerbaar worden. De problematiek is vaak complex. Onze uitdaging is om de oplossing simpel te houden.

5. Meten is weten in 2040: de rol van sensortechnologie in de zorg voor jeugd
Jan van Erp
is principal scientist bij TNO en hoogleraar interactieve systemen aan de Universiteit Twente. Hij werkt aan technologie die in dienst staat van de gebruiker en die het leven veiliger, efficiënter of leuker maakt. Hij combineert kennis uit psychologie, neurowetenschappen en informatica en werkt onder andere aan robotica, Virtual Reality, multimodale waarneming, de interactie tussen lichaam en brein, en het meten van mentale toestand met wearables. Binnen de NWA route NeuroLab.NL onderzoekt hij in hoeverre wearables kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en beter begrijpen van pestgedrag in de klas.

In aflevering 4 van de VPRO-serie De toekomst is fantastisch vertelt Jan van Erp over de mogelijkheden om tastzin op geheel nieuwe manieren in te zetten. Van zijn inmiddels oude trilvest voor navigatie naar vezels die gevoel en warmte kunnen doorgeven bij communicatie op afstand. Bekijk de aflevering via de website van de VPRO.

Presentatie Meten is weten de rol van sensortechnologie

Geplaatst in Nieuws.