Symposium GIZ Ontrafeld 11 april jl.

Terugblik

In Gouda kwamen praktijkprofessionals, onderzoekers en GIZ-coördinatoren op 11 april jl. bijeen voor het symposium GIZ Ontrafeld (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Deelnemers zochten verdieping of maakten net kennis met de GIZ. Vandaar dat tijdens het plenaire gedeelte de GIZ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. De volgende tabbladen bevatten een verslag en de presentaties van zowel het plenaire gedeelte als de workshops. In onderstaand filmpje krijg je een impressie van de bijeenkomst: deelnemers vertellen over hun ervaringen tijdens deze ochtend.

Ben jij bij de bijeenkomst geweest en wil je je ervaringen delen? Vul dan het evaluatieformulier in.

Verslag

Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugd bij GGD HM en een van de ontwikkelaars van de GIZ-methodiek, heette iedereen welkom. Daarbij vertoonde zij een film waarin praktijkprofessionals en ouders hun ervaringen met de GIZ deelden. Inmiddels wordt de GIZ-methodiek landelijk uitgerold. Natascha Hensen lichtte daarbij toe welke ondersteuning er vanuit NCJ wordt geboden voor de implementatie en kwaliteitsborging van de GIZ.

Senior beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg/Jeugdhulp Priscilla Stikkolorum van de gemeente Rijswijk ging in op het gemeentelijke belang van het gebruik van de GIZ. Het gebruik van een methodiek draagt in belangrijke mate bij aan een gezamenlijke taal. Uit eerder onderzoek binnen Haaglanden is gebleken dat daar veel draagvlak voor is. Daarbij is het van belang dat doorontwikkeling blijft plaatsvinden, onder meer door het digitaliseren van materialen.

Na een korte pauze illustreerde Nathalie Sie, adviseur bij GGD HM, het gebruik van de GIZ in de keten van zorg voor de jeugd; van preventie tot inzet van intensieve hulp. Ze vroeg in een interactieve sessie het publiek om steeds te kiezen voor een handeling en bood daarbij verschillende opties. Tot haar opluchting koos eigenlijk niemand voor de optie ‘niets doen’. Ten slotte nam Danielle Jansen, universitair docent en medisch socioloog bij UMCG, het woord. Zij presenteerde daarbij het onderzoek dat in de Academische Werkplaats in Groningen, C4Youth, is gedaan naar verwachte en ervaren barrières bij toeleiding naar zorg voor jeugd. Zo verwacht het merendeel van ouders en adolescenten barrières bij het zoeken en gebruiken van zorg. De verwachte barrières zijn voornamelijk de ‘relatie met de therapeut’, ‘ervaren relevantie van behandeling’ en ‘behandelingseisen en problemen’. Door het bespreekbaar maken van deze barrières kan de motivatie om daadwerkelijk hulp te zoeken worden vergroot.

Voorafgaand aan het symposium hebben deelnemers aangegeven welke twee van de drie workshops van de lopende projecten zij wilden volgen.
• Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 jaar
Een presentatie over het eerste effect onderzoek en de gevonden resultaten door LUMC onderzoekers Matty Crone en Ruben de Ronde.

• Digitale GIZ
In deze workshop is kennisgemaakt met de Digitale GIZ en het onderzoek naar de meerwaarde. Ook deelden praktijkprofessionals hun ervaringen met de DiGIZ.

• GIZ voor de kraamzorg
Tijdens deze workshop maakte men kennis met de GIZ voor de Kraamzorg en het onderzoek hiernaar. Ook zijn de kansen voor integrale samenwerking in het programma Kansrijke start besproken.

Presentaties

Plenair

Gehele plenaire presentatie

Symposium GIZ Ontrafeld

 

Presentatie Natascha Hensen – Adviseur NCJ

Presentatie_NCJ Natascha Hensen

 

Presentatie Priscilla Stikkolorum – Senior beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg/Jeugdhulp gemeente Rijswijk en Arie Opstelten – Strategisch adviseur gemeente Den Haag

Presentatie GIZ regio Haaglanden Priscilla Stikkolorum en Arie Opstelten

 

Presentatie Nathalie Sie – Adviseur GGD HM

Presentatie GIZ in samenhang Nathalie Sie

 

Presentatie Danielle Jansen – Universitair docent en medisch socioloog UMCG

Presentatie GIZ_UMCG_Danielle Jansen

 

Workshops

Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 jaar, Matty Crone – Senior onderzoeker en Ruben de Ronde – Promovendus

Effectiviteit van de GIZ_20190411

Digitale GIZ, Olivier Blanson Henkemans – Onderzoeker

Workshop Digitale GIZ

 

GIZ voor de kraamzorg, Remy Vink – Onderzoeker en Marjanne Bontje – Beleidsadviseur GGD HM

Workshop GIZ voor de kraamzorg

Geplaatst in Nieuws.