Scheiden zonder Schade – Uitnodiging Deskundigheidsbevordering

Voor professionals organiseren het Team Regiolab Haaglanden en NJi op donderdag 9 februari een onlinebijeenkomst over de richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen. Tijdens deze bijeenkomst geeft het NJi toelichting op de kernpunten van de thema’s binnen de richtlijnen. Vervolgens ga je in groepen in gesprek over de thema’s ‘stem van het kind’, ‘belang contact met beide ouders’ en ‘samenwerking professionals’.

Voor Professionals in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland
Datum Dinsdag 9 februari 2021
Tijd 13.00 tot 16.15 uur
Locatie Online via Zoom
Aanmelden Ga naar dit online formulier, let op: maximaal 90 deelnemers

Regiolabs

Vanuit programma Scheiden zonder Schade zijn twee regiolabs in Den Haag en Oost-Brabant opgericht, om gezinnen in scheiding zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. In deze regiolabs werken professionals nauw met elkaar samen. Deze samenwerking kenmerkt zich door middels ‘action learning’ een prototype scheidingsloket neer te zetten en een alternatieve scheidingsprocedure te ontwikkelen die de-escalerend en oplossingsgericht is. De opbrengsten in de twee regiolabs zullen vervolgens gedeeld worden met de andere regio’s van Nederland.

Deskundigheidsbevordering

Binnen het regiolab is een werkgroep samengesteld (met medewerkers van het Programma Scheiden zonder Schade, professionals regiolabs en het NJi) om deskundigheidsbevordering te ontwikkelen en aan te bieden. Voor de professionals binnen het regiolab Haaglanden (Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland) worden een aantal deskundigheidsmomenten georganiseerd.

Vragen?

Deskundigheidsbevordering specifiek: Wendy van Vliet, w.vanvliet@kenniscentrumkindenscheiding.nl
Algemene vragen over Scheiden zonder Schade? contactSzS@minjenv.nl

Geplaatst in Nieuws.