Samen-Werken, Samen-Leren: Leerhuis Kindermishandeling en culturele sensitiviteit

Het eerste Leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ van het project Samen-Werken, Samen-Leren was op 12 december jl. een feit! Volgens de deelnemers was een belangrijke opbrengst kennis over cultureel sensitief werken en concrete handvatten voor in de beroepspraktijk. Deelnemers zien het Leerhuis bij uitstek als een plek om (nog) meer ervaring te delen. Niet alleen met cliënten, professionals, onderzoekers, studenten en docenten, maar ook met de diverse jeugdhulporganisaties die meedoen aan Samen Werken, Samen Leren.

Impressie

Na plenaire lezingen van lector Chris Kuiper en Lama Yazbeck van NGO Himaya uit Libanon, volgden de deelnemers workshops over Jeugdbescherming voor vluchtelingkinderen, het project LUID EN DUIDELIJK van de AW SAMEN en cultureel sensitief werken bij kindermisbruik. Ook nam een aantal deel aan een moreel beraad aan de hand van eigen ervaren dilemma’s in de hulpverlening. Net als in de leernetwerken waren de 5 perspectieven (cliënt, professional, onderzoeker, student en docent) vertegenwoordigd in alle sessies.

Agenda

Het eerstvolgende Leerhuis met als thema multiproblematiek vindt plaats op dinsdag 10 maart a.s.. Deze bijeenkomst is voor deelnemers aan de leernetwerken en belangstellenden vanuit de aan Samen-Werken, Samen-Leren deelnemende organisaties. Lector Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool en onderzoeker Noortje Pannebakker (TNO, coördinator SAMEN), delen hun kennis vanuit het onderzoeksperspectief. In carrouselvorm presenteren professionals en cliënten hun ‘best practices’ van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Ook recente ontwikkelingen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen; o.a. Beter Samenspel van het CJG Den Haag, Gezin Totaal van Horizon en de nieuwe minor Zorgcoördinatie van de Haagse Hogeschool komen aan bod. Meer informatie via: bolt.l@hsleiden.nl. Op donderdag 4 juni a.s. vindt het laatste Leerhuis van dit studiejaar plaats bij Hogeschool Leiden. Het thema is dan Werkplezier, informatie over deze bijeenkomst volgt.

Project Samen-Werken, Samen-Leren

In het project Samen-Werken, Samen-Leren werken en leren studenten Sociaal Werk, jeugdprofessionals en docenten samen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van de academische werkplaats SAMEN en de lectoraten van Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool. De afgelopen periode hebben zich een aantal leernetwerken jeugd gevormd van ieder 10 tot 15 deelnemers vanuit de vijf verschillende perspectieven: cliënt, professional, onderzoeker, student en docent. Deze leernetwerken komen regelmatig bij elkaar om met en van elkaar te leren. Drie maal per jaar komen alle leernetwerken samen in een thematisch Leerhuis.

Geplaatst in Nieuws.