Preventie & Eigen kracht

Beschrijving

Met het transformatiedoel Preventie & Eigen kracht wordt beoogd dat de zorg voor jeugd zich meer richt op het voorkómen en/of verminderen van problemen. Ook moet de zorg voor jeugd zich richten op de mogelijkheden en het inzetten van het sociale netwerk van jongeren en hun ouders. Hiermee krijgt de persoon om wie het draait de regie meer in handen.

Themagroep

Themagroep Kindermishandeling

Afgeronde projecten

Gehoorschade
GIZ Haaglanden
Lerend Transformeren
Zorg voor multiprobleemgezinnen

Lopende projecten

Digitale GIZ
Effectiviteit van de GIZ-methodiek
Gezin aan zet
Kraamzorg op maat met de GIZ-methodiek
LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten
Samen-Werken, Samen-Leren