Integrale hulp

Beschrijving

Het transformatiedoel Integrale hulp gaat uit van de gedachte: één gezin, één plan. Gezinnen hebben hierdoor te maken met een zorgcoördinator waardoor zij zich meer kunnen richten op het gezin. Ook wordt hiermee betere samenwerking tussen professionals en organisaties bevorderd.

Themagroep

Themagroep 16-23

Afgeronde projecten

Lerend Transformeren
Samen optreden 1 Gezin 1 Plan
Zorg voor multiprobleemgezinnen

Lopende projecten

Gezin aan zet
Levensloopaanpak
LUID EN DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten
Samen-Werken, Samen-Leren