Integraal Werken

Op deze pagina tref je de resultaten die we als Werkplaats SAMEN tot nu toe hebben geboekt binnen het thema Integraal Werken. Voor een actueel overzicht van de huidige activiteiten ga je naar de pagina van het Leernetwerk Integraal Werken.

Onderzoeksprojecten

Bijeenkomsten

De presentaties van de inspiratiebijeenkomsten worden niet openbaar gedeeld, maar kunnen wel worden aangevraagd. Als er geen factsheet beschikbaar is voor de leerbijeenkomsten, kunnen geanonimiseerde notulen op verzoek worden verkregen.

Publicaties