Workshop Kwalitatief Onderzoek

De workshop Kwalitatief Onderzoek is ontwikkeld voor professionals en onderzoekers in de zorg voor jeugd die geen of weinig ervaring met kwalitatief onderzoek hebben. Ria Reis, hoogleraar medische antropologie aan het LUMC en een ervaren kwalitatief onderzoeker op het vlak van jeugd en gezondheid verzorgde deze workshop op 19 april 2018. Vol enthousiasme leidde Ria Reis ons naar de wereld van het kwalitatief onderzoek. Ze gebruikte daarbij heldere voorbeelden en vertelde persoonlijke verhalen over haar eigen ervaringen met kwalitatief onderzoek. Kern van haar verhaal was:

  • Definitie: onderzoekproces gericht op data die niet door middel van een mathematisch proces ge├»nterpreteerd hoeven te worden; niet gericht op tellen en meten
  • Soort onderzoeksvragen: hoe, welke, wat, waarom (redenen)
  • Het gaat om gedetailleerde beschrijvingen, inzichten, verklaringen en theoretische modellen genereren m.b.t. sociale verschijnselen en daarin patronen ontdekken. Wat beweegt mensen?

In het tweede deel van de workshop hadden we tijd om te oefenen met casuïstiek die opgesteld was vanuit de behoeften van de deelnemers; dit betrof kwalitatief onderzoek doen rondom overgewicht in de wijk, 1G1P en antibioticaresistentie. Ria Reis concludeerde dat je als zorgverlener en onderzoeker gewend bent mensen te bevragen. Bij kwalitatief onderzoek moet dit systematisch EN gaat het om het continu reflecteren op wat je hebt gevonden. Zo kan ook je onderzoeksvraag gedurende het onderzoek veranderen. Met de theorie, oefening en veel discussie hebben we inspiratie opgedaan.