Wethoudersbijeenkomst

Wethoudersbijeenkomst

Op dinsdag 16 oktober hield SAMEN een bijeenkomst voor wethouders en beleidsmedewerkers met de zorg voor jeugd in de portefeuille in onze regio. We werden ontvangen in buurtcentrum De Mussen, het oudste zelfstandige buurthuis in Nederland, en Resto VanHarte, die door samen te koken en te eten mensen met elkaar in verbinding brengt. Robert Vermeiren, een van de twee boegbeelden van SAMEN, leidde de bijeenkomst. Roos van Gelderen, oud-wethouder voor de gemeente Leiden, en Astrid Rotering, Raad van Bestuur Jeugdbescherming west, vertelden over de toegevoegde waarde van SAMEN vanuit hun perspectief.

Bekijk de video hiernaast voor een impressie van deze bijeenkomst van SAMEN voor gemeenten.

Roos van Gelderen benadrukte het belang van samenwerken binnen de regio’s en daarbuiten. Astrid Rotering vulde dit aan met als voorbeeld de Praatplaat, ontwikkeld in de themagroep eHealth en waarmee nu een pilot wordt gedaan bij verschillende leden van SAMEN. Petra de Jong, regiocoördinator Midden-Holland, sloot het plenaire deel af met een praktijkvoorbeeld van SAMEN, het project LUID en DUIDELIJK: de stem van de jeugdige in de keten. Doel is het vinden van een duurzame manier waarop de stem van de jeugdige gehoord wordt, gedurende het gehele traject.

Hierop werd het buffet geopend. Naast eten, verzorgd door Resto VanHarte, werden verschillende thema’s geserveerd. We schoven aan bij een thema en wethouders en beleidsmedewerkers spraken met afgevaardigden van de thema’s Ervaringskennis, Scheiding en Gemeente, en met afgevaardigden van de projecten Levensloopaanpak, Digitale GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) en Gezin aan Zet.

De bijeenkomst heeft bijgedragen aan meer kennis over wat SAMEN kan betekenen voor gemeenten. Er zijn vervolggesprekken afgesproken om per regio de samenwerking tussen gemeenten en SAMEN verder te verkennen. Lees hier de bijdrage van Arie Opstelten op het forum: Gemeenten en kennisontwikkeling: een logische combinatie?