Symposium Zorg voor jeugd 2040

Zorg voor jeugd 2040

Robotisering, big data, hersenonderzoek… Hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040? Over deze en andere vragen spraken we met onderzoekers, praktijkprofessionals, jongeren en vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten op 8 november 2019 tijdens het symposium Zorg voor jeugd 2040.

Dit symposium organiseerde SAMEN met NeuroLabNL. NeuroLabNL is een werkplaats voor hersen,- cognitie-, en gedragsonderzoek en is ontstaan vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en heeft als doel vragen over cognitie, hersenen en gedrag te beantwoorden. Binnen deze werkplaats werken maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten samen aan onderzoek en de verspreiding van kennis.

Het symposium Zorg voor jeugd 2040 werd ingeleid door Annelinde Vandenbroucke namens NeuroLabNL ingeleid. Robert Vermeiren hield een gesprek met ervaringsdeskundige Cindy. Zij gaven daarbij een inkijkje in wat de technologische ontwikkelingen voor invloed hebben op het gesprek tussen hulpverlener en ervaringsdeskundige. In de workshops die hierop volgden kregen we een beeld van de rol van sensortechnologie (Jan van Erp, principal scientist bij TNO en hoogleraar interactieve systemen aan de Universiteit Twente), Kansrijke Start en Big Data (Jeroen Struijs, Associate Professor bij LUMC Campus Den Haag en Senior Onderzoeker RIVM), Impact van hersenonderzoek op sociale uitsluiting (Lisa Schreuders, postdoc onderzoeker ontwikkelingspsychologie NeuroLabNL, Tilburg University), Innovatie van richtlijnen ter ondersteuning van vakmanschap (Olivier Hanson Blenkemans, onderzoeker TNO) en Weerbaarheid bij jongeren: hoe we met een kaartspelletje de wereld gaan veranderen (Bart van der Geest en Anna Noyons, Garage2020).