Slotsymposium Lerend Transformeren

Slotsymposium Lerend Transformeren

Welke bijdrage kan actieonderzoek leveren aan de transformatie van de zorg voor jeugd? Deze vraag werd beantwoord op 8 april jl. tijdens het slotsymposium van het project Lerend Transformeren, een landelijk project van TNO en meerdere werkplaatsen, zoals SAMEN en C4Youth. Tijdens het symposium zijn praktijkverhalen vanuit de vijftien uitgevoerde actieonderzoeken gedeeld. De actieonderzoeken hadden tot doel professionals te ondersteunen bij het werken volgens de transformatiedoelen.

Meer over het slotsymposium en wat het project Lerend Transformeren heeft opgeleverd, lees je in dit e-magazine.