Kom in actieonderzoek!

Samen, luisteren en enthousiast vormden de kernwoorden van het symposium Kom in actieonderzoek! georganiseerd vanuit SAMEN met Gezin aan Zet namens Lerend Transformeren op 25 oktober. Met bijdragen vanuit wetenschap en praktijk is het doen en het ervaren van actieonderzoek vanuit uiteenlopende perspectieven belicht. Voor sommigen was het een eerste kennismaking en voor anderen een verdieping. Bekijk de video hiernaast voor een impressie van de middag.

Wil je een marathon lopen? Dan blijkt het effectiever te zijn te besluiten je sportschoenen aan te trekken als eerste stap dan het voornemen tien minuten te lopen. Degene die alleen sportschoenen aantrekt, heeft een grotere kans over drie jaar de marathon uit te lopen. Zo is het ook met de transformatiedoelen waaraan wij in de zorg voor jeugd werken. Met deze metafoor opende Joep van den Eerenbeemt (TNO) de bijeenkomst.

Vertrouwen

Ferdie Migchelbrink had het in zijn presentatie over Participatief Actieonderzoek, kortweg PAO. PAO kent verschillende fasen waarbij Ferdie Migchelbrink de nadruk legde op de fasen diagnose en oriëntatie. Isolde Driesen (onderzoeker Sterker sociaal werk), Jannet Reinds en Karen Poot (Zorg Ondernemend Netwerk (ZON)) legden het accent juist op vertrouwen. Zij vatten dat samen in de begrippen Ruimte, Openheid, Nieuwsgierig en Duidelijkheid.

Doelgroep uitgangspunt

Ook Laura Nooteboom en Janna Eilander van het project Gezin aan Zet benadrukten dat vertrouwen de eerste stap is. De uitdaging voor de onderzoeker is het loslaten van vooraf beschreven methoden gaven onderzoekers Janna Eilander, Laura Nooteboom, Isolde Driesen en Karine van ’t Land (Zuidzorg) aan. Desalniettemin ervaren allen dat met actieonderzoek aan de echte vragen van de doelgroep wordt voldaan en veranderingen bewerkstelligt. Jan Gerrit Duinkerken (CJG Noord Veluwe) en Karine van ’t Land voegen daaraan toe dat ouders de deskundigen zijn, zij weten wat een bepaalde huil betekent. Ook weet een team van professionals goed wat wel en niet werkt. Actieonderzoek faciliteert juist dat het team het eigen werkzame systeem opbouwt.

Zelf in actie(onderzoek)

Tijdens het laatste onderdeel van het programma werden we zelf aan het werk gezet door Chris Kuiper (Horizon). In duo’s bespraken we kort eigen ervaringen met veranderingen in de afgelopen drie maanden. Zelf moesten we afwegen welk verhaal het mooiste was. Vervolgens sloten de duo’s aan bij een ander duo om te bepalen welk van overgebleven verhalen nu het mooiste was. Vertellers gingen door naar een andere groep waar het verhaal werd opgeschreven of getekend in de vorm van een sprookje. Wat is overeind gebleven van het originele verhaal? Ofwel, wees je als onderzoeker bewust van je eigen referentiekader wat resultaten kan kleuren. Toets of de resultaten overeenkomen met hoe de doelgroep het heeft bedoeld. Het is hun verhaal.

Hieronder tref je de presentaties van dit symposium. Vragen? Neem contact met ons op via: info@awsamen.nl.

Presentaties Kom in actieonderzoek