Jaarconferentie 2018

SAMEN innoveren - SAMEN leren - SAMEN implementeren

De jaarconferentie 2018 bij Hogeschool Leiden stond in het teken van SAMEN innoveren - SAMEN leren - SAMEN implementeren. Na een korte terugblik op 2018 werden aan de hand van verschillende projecten ervaringen met implementeren gedeeld. Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap NJi, gaf haar visie op implementatie. Ze presenteerde verschillende implementatiemodellen, zoals de MIDI (klik hier voor de MIDI) en ging in op de verschillende factoren die implementatie kunnen bevorderen of belemmeren.

Uit een panelgesprek met gemeente, jongeren, onderwijs en praktijk bleek grote consensus over het belang van het betrekken van ervaringskennis, ook bij de implementatiefase. Vervolgens ging het gezelschap uiteen voor het volgen van één van de vier workshops.

1) Samen-Werken, Samen-Leren door Ruth Spijkerboer, docent onderzoeker, en Renske de Boer, programmaleider Master Jeugdzorg en docent jeugdrecht, Hogeschool Leiden.

2) SAMEN met jongeren implementeren door Bea Houwers en Jeanette van der Meer, adviseurs JSO.

3) Aan de slag met de GIZ-methodiek door Bronwynn Terpstra, Adviseur Jeugdgezondheidszorg NCJ en Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugdgezondheidszorg bij GGD HM en medeontwikkelaar GIZ.

4) Samenwerking buurtteams jeugd en huisartsen: lessen leren en implementeren door Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool.

Presentaties

Presentatie Jaarconferentie 2018
Gezin aan Zet
Implementeren - Karlijn Stals