Inspiratiebijeenkomst Focus op vaderschap

Focus op vaderschap

De inspiratiebijeenkomst “focus op vaderschap” bracht een interessant en gemêleerd gezelschap bijeen in het Koorenhuis te Den Haag. De bijeenkomst was georganiseerd door de themagroep “in ontwikkeling bedreigd vaderschap”.

Petra de Jong, coördinator van SAMEN, gaf een korte toelichting op de werkplaats en onderstreepte het belang van deze bijeenkomst in het versterken van de positie van ouders (en jongeren) binnen SAMEN. De themagroepleden Ria Reis, Joni Reef en Allal Salou namen vervolgens de groep mee in hun streven naar meer oog voor het belang van (actief betrokken) vaderschap voor de positieve ontwikkeling van een kind.
Ria Reis (LUMC) gaf een inleiding op het thema “vaderschap”. Zij vertelde dat mannen kwetsbaar in de ontwikkeling van hun vaderschap. De omstandigheden, deels ingegeven door de maatschappij, waarin ze tot invulling moeten komen van hun rol zijn niet steunend.

Allal Sallou (JGZ ZHW) vertelde over gesprekken met Somalische vaders en dat de afstand, die er op basis van vooronderstellingen is, overbrugd kan worden als je het gesprek met vaders over wat zij belangrijk vinden in hun vaderschap aangaat.

Vervolgens deelde Joni Reef (Universiteit Leiden)de uitkomsten van haar onderzoek naar vaderschap in de strafrechtketen. Zij liet zien dat moeders in detentie “sad” worden gevonden en vaders “mad” of “bad” en welke impact dit heeft. En dat gedetineerde vaders aangeven dat hun grootste gemis hun kind is.

Allal heeft uitgelegd dat de themagroep, op basis van de uitkomst van deze middag, een “vaderschapsschijf “ wil ontwikkelen. De “vaderschapsschijf” kan gebruikt worden om met mannen in gesprek te komen over wat vaderschap voor hen betekent.

In subgroepen is gewerkt aan het definiëren van hun vijf belangrijkste facetten van vaderschap. Hierbij zijn vervolgens verdiepende vragen verzonnen die je bij dit facet zou kunnen stellen om tot dialoog te komen. Zo zijn veel facetten benoemd variërend zoals “verbondenheid”, “onmacht”, “erkenning”, “tijd en maatschappij” en “identiteit” en meer...

Tijdens de gezamenlijke afsluiting werd het doel van de bijeenkomst en de te ontwikkelen “vaderschapsschijf” nog eens samengevat; bewustwording, belang van vaderschap voor identiteit van de man, het stimuleren van dialoog en het stimuleren van positieve ontwikkeling van een kind.

Er is veel input opgehaald om de “vaderschapsschijf “ mee te ontwikkelen.

De slotvraag: zou je een dergelijke vaderschapsschijf gebruiken en waar dan? Deze werd bevestigend beantwoord ; een collega wil zijn vrouwelijke collega’s handvatten te geven om “neutraal” en tegelijkertijd ‘verdiepend” met vaders in gesprek te gaan. De Hogeschool wil hem gebruiken in de collegezaal van de Hogeschool, voor hulpverleners in spe. Het NCJ gaf aan de ontwikkeling van de vaderschapsschijf belangrijk te vinden en er bekendheid aan te kunnen geven.