Symposium GIZ Ontrafeld

In Gouda kwamen praktijkprofessionals, onderzoekers en GIZ-coördinatoren op 11 april 2019 bijeen voor het symposium GIZ Ontrafeld (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Deelnemers zochten verdieping of maakten kennis met de GIZ. Vandaar dat tijdens het plenaire gedeelte de GIZ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. In het filmpje hiernaast krijg je een impressie van de bijeenkomst: deelnemers vertellen over hun ervaringen tijdens deze ochtend.

Plenair

Marjanne Bontje, beleidsmedewerker jeugd bij GGD HM en een van de ontwikkelaars van de GIZ-methodiek, heette iedereen welkom. Daarbij vertoonde zij een film waarin praktijkprofessionals en ouders hun ervaringen met de GIZ deelden. Inmiddels wordt de GIZ-methodiek landelijk uitgerold. Natascha Hensen lichtte daarbij toe welke ondersteuning er vanuit NCJ wordt geboden voor de implementatie en kwaliteitsborging van de GIZ.

Senior beleidsmedewerker Jeugdgezondheidszorg/Jeugdhulp Priscilla Stikkolorum van de gemeente Rijswijk ging in op het gemeentelijke belang van het gebruik van de GIZ. Het gebruik van een methodiek draagt in belangrijke mate bij aan een gezamenlijke taal. Uit eerder onderzoek binnen Haaglanden is gebleken dat daar veel draagvlak voor is. Daarbij is het van belang dat doorontwikkeling blijft plaatsvinden, onder meer door het digitaliseren van materialen.

Na een korte pauze illustreerde Nathalie Sie, adviseur bij GGD HM, het gebruik van de GIZ in de keten van zorg voor de jeugd; van preventie tot inzet van intensieve hulp. Ze vroeg in een interactieve sessie het publiek om steeds te kiezen voor een handeling en bood daarbij verschillende opties. Tot haar opluchting koos eigenlijk niemand voor de optie ‘niets doen’. Ten slotte nam Danielle Jansen, universitair docent en medisch socioloog bij UMCG, het woord. Zij presenteerde daarbij het onderzoek dat in de Academische Werkplaats in Groningen, C4Youth, is gedaan naar verwachte en ervaren barrières bij toeleiding naar zorg voor jeugd. Zo verwacht het merendeel van ouders en adolescenten barrières bij het zoeken en gebruiken van zorg. De verwachte barrières zijn voornamelijk de ‘relatie met de therapeut’, ‘ervaren relevantie van behandeling’ en ‘behandelingseisen en problemen’. Door het bespreekbaar maken van deze barrières kan de motivatie om daadwerkelijk hulp te zoeken worden vergroot.

Bekijk hier de presentatie van het Symposium GIZ Ontrafeld.

Workshops

Voorafgaand aan het symposium hebben deelnemers aangegeven welke twee van de drie workshops van de lopende projecten zij wilden volgen.
• Effectonderzoek GIZ in de JGZ 0-12 jaar
Een presentatie over het eerste effect onderzoek en de gevonden resultaten door LUMC onderzoekers Matty Crone en Ruben de Ronde.
Presentatie workshop Effectiviteit van de GIZ

• Digitale GIZ
In deze workshop is kennisgemaakt met de Digitale GIZ en het onderzoek naar de meerwaarde. Ook deelden praktijkprofessionals hun ervaringen met de DiGIZ.
Presentatie workshop Digitale GIZ

• GIZ voor de kraamzorg
Tijdens deze workshop maakte men kennis met de GIZ voor de Kraamzorg en het onderzoek hiernaar. Ook zijn de kansen voor integrale samenwerking in het programma Kansrijke start besproken.
Presentatie workshop GIZ voor de kraamzorg