Zorg voor multiprobleemgezinnen

Projectbeschrijving

Dit project had als doel de zorg aan multiprobleemgezinnen te verbeteren. Deze gezinnen krijgen vaak te maken met verschillende zorgverleners en gebleken is dat de samenwerking tussen deze zorgverleners nog veel ruimte biedt voor verbetering. Ook is binnen dit project onderzoek gedaan naar hoe multiprobleemgezinnen eerder te herkennen zijn en hoe zij de regie over hun zorg in handen krijgen/houden.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Hoe kunnen we de zorg aan multiprobleemgezinnen verbeteren?
  2. Welke gezinskenmerken en problemen van kinderen en ouders van multiprobleem gezinnen maken dat zij zorg gebruiken?
  3. Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren van de invoering van 1Gezin, 1Plan in de regio?

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

  1. Cohort onderzoek onder 354 gezinnen die multiproblemen hebben, of een risico lopen om deze te ontwikkelen
  2. Vragenlijst onderzoek onder hulpverleners uit Midden-Holland en Den Haag die met 1gezin, 1Plan zouden moeten werken

Eindproducten

Wetenschappelijk artikel: Child Family Social Work - 2023 - Parents expected barriers to psychosocial care for children with complex
Methodiek CJG gezinsbegeleiding ‘Samen doen wat nodig is’
Artikel Een Haagse best practice voor het coördineren van zorg vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin; TsG praktijk, winter 2012
Interview in Mediator over 1Gezin, 1Plan; oktober 2012
Interview Jeugd&Co; september 2013
Factsheet Eén gezin, één Plan
Factsheet HERKENNEN
Factsheet ZORGGEBRUIK
Factsheet TEVREDENHEID
Verslag Expertmeeting Zorg voor multiprobleemgezinnen 1 november 2016
Wetenschappelijk artikel Services use by children and parents in multiproblem families
Wetenschappelijk artikel: De ervaringen van multiprobleemgezinnen met communicatie in de zorg, 2018
Wetenschappelijk artikel: Determinants of adherence to wrap-around care in child and family in BMC health services review, 2019
Wetenschappelijk artikel: Care use and its intensity in children with complex problems are related to varying child and family factors: A follow-up study, 2020

 

Ook interessant

Samen Optreden (ZonMw)
Handreiking zorgcoördinatie multiprobleemgezinnen

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in januari 2012

Contactpersoon

Noortje Pannebakker
Noortje Pannebakker,
onderzoeker
noortje.pannebakker@tno.nl

Resultaten