Signaleren in de JGZ

Projectbeschrijving

Het doel van dit onderzoek was het verbeteren van de praktijk van signalering van gezondheidsproblemen bij 5-6 en 10-11 jarige kinderen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Een standaard signaleringslijst is ontwikkeld en getoetst op de bruikbaarheid voor het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO), waarbij wel of geen triage wordt gebruikt.

Activiteiten en methoden

De standaard signaleringlijst is op systematische wijze ontwikkeld op basis van een beoordelingskader met betrokkenheid van een expertgroep. Vervolgens is de ontwikkelde standaard signaleringslijst op bruikbaarheid getoetst bij ouders en JGZ-medewerkers in Den Haag.

De antwoorden van 793 ouders op de signaleringslijsten zijn kwantitatief geanalyseerd. Ook zijn er interviews gehouden met 50 ouders en 9 JGZ-medewerkers over de bruikbaarheid van de lijst. De resultaten van het bruikbaarheidsonderzoek tonen aan dat de standaard signaleringslijst goed bruikbaar is binnen de JGZ-praktijk.

Het merendeel van de ouders van de 5-6 en 10-11 jarigen beantwoordt alle vragen, respectievelijk 68% en 71%. Ouders van allochtone herkomst vulden de signaleringlijst minder volledig in dan ouders van Nederlandse herkomst. Zowel ouders als JGZ-medewerkers beoordelen de bruikbaarheid van de standaard signaleringslijsten positief.

Eindproducten

Informatieblad Signaleringslijsten in de JGZ
Rapport Signaleren in de JGZ
Artikel in het tsg Signaleren in de JGZ

 

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in september 2012

Contactpersoon

Meinou Theunissen
Meinou Theunissen,
onderzoeker
meinou.theunissen@tno.nl