Samen-Werken, Samen-Leren

Projectbeschrijving

In het kader van het project Samen Werken, Samen Leren is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector opgericht. In deze innovatieve samenwerkingsverbanden leren hbo-onderwijs, onderzoek, praktijk, jongeren en ouders met en van elkaar, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren.

Samen Werken, Samen Leren is een gezamenlijk project van Hogeschool Leiden (projectleiding), De Haagse Hogeschool, Cardea Jeugdzorg en JGT/Kwadraad, Curium LUMC, het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, JES Rijnland en Jeugdformaat. Het project, dat gesubsidieerd werd door ZonMw, is onderdeel van de Werkplaats SAMEN. Het is in augustus 2018 gestart en in augustus 2020 afgerond.

 

Doel van het projectDoel Samen-Werken, Samen-Leren

Doel van het project was om innovatieve en duurzame samenwerkingsverbanden (leernetwerken), waarin vanuit vijf perspectieven met en van elkaar wordt geleerd: studenten en docenten van hogescholen, jeugd- en gezinsprofessionals, cliënten en onderzoekers. De door de Werkplaats SAMEN vastgestelde thema’s multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier stonden daarbij centraal. Door samen te werken en te leren worden (toekomstige) beroepskrachten nog beter toegerust op hun taak om hulp en ondersteuning aan kinderen en ouders te geven.

Verloop van het project

Na de ontwikkel- en pilotfase is het leernetwerk in september 2019 van start gegaan. In totaal zijn acht leernetwerken, gekoppeld aan de deelnemende hogescholen en praktijkorganisaties, gestart. In de leernetwerken kwamen stagiairs (derde of vierdejaars), hun begeleiders vanuit de jeugdzorgorganisaties, de begeleidende docenten en onderzoekers samen.

Ook jongeren en ouders waren aanwezig of worden op andere wijze betrokken (door interviews, filmpjes, o.i.d.). De deelnemers bepaalden met elkaar welke leervragen centraal staan en de bijeenkomsten waren zo opgezet dat alle deelnemers met en van elkaar kunnen leren. Er is bijvoorbeeld casuïstiek besproken, moreel beraad gehouden en er zijn kennis en ervaringen gedeeld.

Daarnaast is er één overkoepelend leernetwerk gestart, het leerhuis Jeugd, waar gezamenlijke bijeenkomsten werden georganiseerd voor alle deelnemers van de verschillende leernetwerken. Op 12 december 2019 vond het leerhuis ‘Kindermishandeling en culturele sensitiviteit’ plaats en op 10 maart 2020 het leerhuis ‘Multiproblematiek’. Het leerhuis van 4 juni 2020 over werkplezier kon in verband met de coronamaatregelen niet doorgaan. Alle activiteiten binnen de leernetwerken en leerhuizen zijn onderzocht door een actieonderzoeker.

Vervolg

De leernetwerken, waarin onderwijs en praktijk samen leren, worden na afronding van het project voortgezet en blijven verbonden aan de Werkplaats SAMEN. De leernetwerken hebben inmiddels een vast plaats gekregen in het curriculum van het afstudeerprofiel Jeugd van de opleiding Sociaal Werk van Hogeschool Leiden. Ook De Haagse Hogeschool heeft de intentie om de leernetwerken in het onderwijs te continueren.

De ontwikkelgroep die de leernetwerken heeft opgezet vormt sinds september 2020 zelf een leernetwerk Samen Opleiden. In dit leernetwerk komen deelnemers van Hogeschool Leiden, de Haagse Hogeschool, jeugdzorgorganisaties uit Zuid-Holland en de Werkplaats SAMEN bij elkaar, met als doel om gezamenlijk (toekomstige) professionals nog beter op te leiden. Ook dit leernetwerk maakt daarbij gebruik van ervaringskennis van jongeren en ouders en inbreng van kennis vanuit onderzoek van o.a. de Werkplaats SAMEN en lectoraten van de hogescholen.

Meer weten of bijdragen?

Neem contact op met onze contactpersoon of lees, bekijk of beluister:

Ook interessant

Leernetwerk

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Contactpersoon


Renske de Boer
boer.de.r@hsleiden.nl

Looptijd

Sinds 30 augustus 2018