Samen optreden 1 Gezin 1 Plan

Projectbeschrijving

Bij gezinnen waar meerdere problemen tegelijk spelen, worden afspraken gemaakt tussen de verschillende hulpverleners en het gezin en wordt een zorgcoördinator aangewezen.

1 gezin 1 plan

Uit het onderzoek bij hulpverleners blijkt dat zij de meeste moeite hebben met het onderdeel “het activeren van het gezin en het sociale netwerk,” van 1 Gezin 1 Plan.

Relevante factoren

Daarnaast geven de hulpverleners aan dat de volgende factoren van belang zijn voor goede implementatie van de 1 Gezin 1 Plan aanpak:

  • Eigen effectiviteit: professionals die zich beter toegerust voelen om met de methodiek te werken, voeren deze beter uit.
  • Wijze van invoering: regionale invoering gaf betere resultaten dan invoering vanuit wijkteams met een vaste samenstelling, waarbij moet worden opgemerkt dat de wijkteams nog maar net waren begonnen met 1 Gezin 1 Plan.

Samenhang

Uit de analyse van het cohort kinderen blijkt dat een aantal factoren significant samenhangt met het zorggebruik van het kind in het sociale domein: het zorggebruik van de ouder, sociale steun van familie en vrienden, psychosociale problemen van het kind, en zorgen die de ouder heeft over de opvoeding. Ingrijpende levensgebeurtenissen in de omgeving van het gezin hangen samen met het zorggebruik in het sociale domein van de ouder. De helft van de ouders meldt dat ze bij elke nieuwe hulpverlener hun verhaal opnieuw moesten doen en dat hen geen toestemming is gevraagd voor het uitwisselen van informatie over het gezin.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Welke factoren kunnen zorggebruik van kinderen en ouders voorspellen?
  2. Hoe wordt door professionals in de regio’s Den Haag en Holland Rijnland gewerkt met 1Gezin, 1Plan?
  3. En wat is het succes van de implementatie van deze methodiek?

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

Binnen dit project is onderzoek gedaan naar de implementatie van deze werkwijze door professionals te bevragen. Daarnaast zijn ouders van 356 kinderen bevraagd over zorggebruik en een jaar later opnieuw ouders van 274 kinderen. Dit met als doel inzicht te krijgen in het doel en de uitvoering van zorgcoördinatie bij multiprobleemgezinnen en inzicht te krijgen in factoren die zorggebruik van een gezin voorspellen.

Eindproducten

Factsheet Eén Gezin, Eén plan
Factsheet HERKENNEN kenmerken van MPG
Factsheet TEVREDENHEID over zorg MPG
Factsheet ZORGGEBRUIK multiprobleemgezinnen
Handreiking zorgcoördinatie MPG
Verslag Expertmeeting Zorg voor multiprobleemgezinnen

Ook interessant

Tekst volgt

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in december 2016

Contactpersoon

Paul Kocken
Paul Kocken
paul.kocken@tno.nl