Levensloopaanpak

Projectbeschrijving

Maatschappelijke achterstand en gezondheidsachterstand in gezinnen zijn nauw verbonden. Deze gezondheidsproblemen ontwikkelen zich in de loop van het leven, waarbij ingrijpende gebeurtenissen een positieve of negatieve katalyserende rol kunnen spelen.

Veel aanbod is gericht op preventie en gezondheid, dit aanbod is echter steeds gericht op één type gezondheidsgedrag (bijv. stoppen met roken) of op één leeftijdscategorie. Dit aanbod wordt door zorgverleners ervaren als ontoereikend om gezinnen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen te ondersteunen.

Vandaar dat het LUMC in 2016 met een lokale welzijnsorganisatie, gemeente Katwijk en GGD een project heeft gestart om de gezondheid en het welzijn in gezinnen te versterken. Samen met de gezinnen en professionals ontwikkelen en voeren we verschillende activiteiten uit. Deze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de ervaren gezondheid en het gezondheidsgedrag bij alle leden van het gezin.

Onderzoeksvragen

Vraag die dit project wil beantwoorden:

  1. Wat is er nodig om gezondheid in gezinnen te verbeteren In Katwijk-Noord, samen met adolescenten, ouders, grootouders en partners uit de wijk

Meer weten of bijdragen?

Heb je een idee of zie je mogelijkheden die bijdragen aan het beantwoorden van de vraag? Neem dan contact op met de contactpersoon. Ook al werken we reeds samen met onderzoek, gemeente, wijkbewoners en professionals die actief bijdragen, meedenken kan altijd.

Activiteiten en methoden

De volgende activiteiten en methoden worden binnen dit project ingezet:

  • Campagne over overdracht van gezondheid en welzijn, met behulp van community art.
  • Participatief Actiegericht Onderzoek met gezinnen. Daaruit vloeien activiteiten voort als kooklessen voor ouders en kinderen, beweegactiviteiten voor volwassenen en kinderen
  • Participatief Actiegericht Onderzoek met zorgprofessionals. Daaruit vloeit een integraal overlegorgaan (“levensloopconsortium”) en het gebruik van een shared decision making gesprekstool uit voort.

Eindproduct en tijdpad

Er wordt een wijk- en gezinsgerichte benadering van gezondheidsbevordering, een community art campagne en een scholingsmodules voor professionals ontwikkeld en ingevoerd.

Tussenresultaten en producten

Community art campagne ‘Geef het door’. Deze campagne richt zich op het vergroten van bewustwording van overdracht van gezondheid en welzijn. Hiervoor werkten een theatermaker , fotograaf en taalkunstenaar met ouders en kinderen rondom de vraag ‘wat wordt in jouw familie doorgegeven’? Dit leverde een tiental posters en 9 ansichtkaarten met gedichten op. Twee voorbeelden hiervan zijn opgenomen.

Ook interessant

Artikel 2020 Slagboom Syndemic vulnerability in three generations

Podcast De Levensloopaanpak - een gezonde toekomst dichterbij in Katwijk-Noord

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

1 juni 2016 tot 1 december 2019

Contactpersoon

Matty Crone
Matty Crone,
senior onderzoeker
afdeling PHEG
m.r.crone@lumc.nl