Lerend Transformeren

Projectbeschrijving

Het doel van het project was het ondersteunen van professionals en organisaties in het jeugddomein bij het ontwikkelen van een nieuwe werkstijl gericht op de transformatie van de zorg voor jeugd. Ondersteuningsaanbod, zoals coaching en intervisie, is in het project (door)ontwikkeld, getoetst en overdraagbaar gemaakt, zodat de gehele jeugdsector kan profiteren van de kennis.

Onderzoeksvragen

Vraag die dit project wilde beantwoorden

  1. Hoe kunnen organisaties in het jeugddomein hun medewerkers ondersteunen om de transformatiedoelen te bereiken?

Activiteiten en methoden

Het project richtte zich op de verbetering en ontwikkeling van ondersteuningsaanbod door actieonderzoek. De kennis die is verworven, werd direct verbonden aan nieuwe mogelijkheden. De onderzoekers werkten hierbij samen met de professional op gelijkwaardige basis (Wright, 2013).

Binnen het project Lerend Transformeren vonden 15 actieonderzoeken plaats, uitgevoerd door medewerkers in het jeugddomein die in hun eigen organisatie onderzoek doen. Daarbij is nieuw ondersteuningsaanbod ontwikkeld of bestaand aanbod doorontwikkeld. Alle actieonderzoeksgroepen vormden een leergemeenschap en kwamen regelmatig samen in leerwerksessies en masterclasses.

Eindproduct en tijdpad

Het eindproduct is een inspiratiedocument omtrent: (a) de uitgevoerde actieonderzoeken, inclusief in het project (door)ontwikkelde ondersteuningsaanbod en resultaten; en (b) de geleerde lessen op het gebied van ondersteuningsaanbod per transformatiedoel. Het inspiratiedocument komt aan het einde van het project beschikbaar.

Daarnaast heeft er 8 april 2019 een slotsymposium plaatsgevonden. Meer over het slotsymposium en wat het project Lerend Transformeren heeft opgeleverd, lees je in dit e-magazine.

Producten

e-magazine over het slotsymposium en wat het project heeft opgeleverd
Artikel: Actieonderzoek als leidraad om te transformeren? Een voorbeeld uit de praktijk; C. Kuiper, E. ter Beek, F. Pannebakker, L. van Harten, 2018
Interview met Ellis ter Beek over het actieonderzoek versterken eigen kracht in een gesloten setting: JouwZorg
Interview met Els Evenboer over actieonderzoek in gemeenten
Verslag eerste Masterclass Lerend Transformeren 23 mei 2017
Verslag tweede Masterclass Lerend Transformeren 20 november 2017
Presentatie prof. Abma tweede Masterclass Lerend Transformeren 20 november 2017
Interview met Mascha Kamphuis van Kennisnet Jeugd
Interview met Eva Mulder van Kennisnet Jeugd
Interview met Ella Tacq van Kennisnet Jeugd
Voorstelstukjes van de deelnemende actieonderzoekers binnen Preventie en Eigen Kracht, Demedicaliseren, Juiste Hulp op Maat, Ruimte voor professionals

Ook interessant

Werkgroep Lerend Transformeren op Kennisnet Jeugd

 

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Januari 2017 tot augustus 2019

Contactpersoon

Fieke Pannebakker
Fieke Pannebakker,
onderzoeker
fieke.pannebakker@tno.nl