Kraamzorg op maat met de GIZ-methodiek

Projectbeschrijving

Kraamzorginstellingen hebben behoefte aan een manier om de intake doelmatiger, breder en meer signalerend in te richten waardoor de zorg in de kraamperiode meer op maat gesneden kan zijn. Eind 2016 is daarom een meerjarig programma gestart om de GIZ-methodiek, het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, te verbinden met de kraamzorg in Nederland. Naast de ontwikkeling van een speciale GIZ-variant voor de kraamzorg is deze ook getest en onderzocht in de praktijk.

Onderzoeksvragen

In dit project stelden we voor om de GIZ-methodiek aan te passen voor de kraamzorg en in een proefimplementatie te onderzoeken. Dit deden we aan de hand van enkele vragen zoals:

  1. Welke omstandigheden, zorgbehoeften en signalen zijn belangrijk om in kaart te brengen voorafgaand aan de kraamperiode?
  2. Hoe ervaren kraamzorg-intakers (degenen die voor de kraamperiode het gesprek met de (aanstaande) kraamvrouw en eventueel partner voeren), samenwerkingspartners (verloskundigen) en (aanstaande) kraamvrouwen en -partners het werken met de GIZ-methodiek en de gezamenlijke besluitvorming?
  3. Welke invloed heeft de intake met de GIZ-methodiek (in vergelijking met de huidige werkwijze) op aantal en aard van geconstateerde signalen en zorgbehoeften van aanstaande kraamgezinnen; aantal overeengekomen uren kraamzorg; overeengekomen inhoud van de kraamzorg; overeenkomst tussen intake en daadwerkelijk geleverde kraamzorg (match – mis-match)?
  4. In hoeverre is de aangepaste GIZ-methodiek valide om de zorgbehoeften van (aanstaande) kraamgezinnen in te schatten?
  5. Wat zijn de kosten van het werken met de GIZ-methodiek in vergelijking met de huidige manier van intake om omvang en inhoud van de kraamzorg te bepalen?

Meer weten?

Neem contact op met onze contactpersoon.

Activiteiten en methoden

Samen met vier kraamorganisaties is de bestaande GIZ-methodiek doorontwikkeld. Daarvoor is het project gestart met een nulmeting op basis van vragenlijsten. In september 2018 zijn de intakers van de kraamzorg (degenen die voor de kraamperiode het gesprek met de (aanstaande) kraamvrouw en eventueel partner voeren) getraind en zijn daarna met de GIZ-methodiek voor de kraamzorg gaan werken. Vervolgens vond er een nameting plaats waarvan de resultaten zijn geanalyseerd op de werking van de methodiek.

Eindproduct en tijdpad

Specifiek voor Kraamzorg aangepaste GIZ-methodiek en inzicht in de werking van deze methodiek voor de kraamzorg in de vorm van een rapportage.

Tussenresultaten en producten

Infoblad Kraamzorg op maat met de GIZ-methodiek

Ook interessant

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

1 december 2016 tot 1 september 2020

Contactpersoon

Remy Vink
Remy Vink,
onderzoeker
remy.vink@tno.nl