GIZ Haaglanden

Projectbeschrijving

De GIZ-methodiek, het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, is een taxatiemethodiek waarmee de professional op motiverende wijze de aard en de ernst van de zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart brengt. In 2014 is in de regio Haaglanden afgesproken de GIZ in alle gemeentelijke jeugdteams te gebruiken. De regio heeft TNO, als partner van de AW SAMEN, gevraagd onderzoek te doen naar de implementatie van de GIZ in de regio, het draagvlak voor een gemeenschappelijke taal en de rol van de GIZ bij het spreken van deze taal. Dit project was de eerste fase van het traject ‘op weg naar een gezamenlijke taal’. De resultaten geven voldoende aanknopingspunten om de volgende fasen te concretiseren, te weten het verder ontwikkelen en uitrollen van de gezamenlijke taal.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Het doel was inzicht te verkrijgen in de ontwikkelbehoeften en belemmerende en bevorderende factoren van de GIZ-methodiek om ingezet te kunnen worden als gezamenlijke taal in de regio Haaglanden.

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden. Er zijn drie dataverzamelingsmethoden gebruikt:

  1. Vragenlijstonderzoek onder professionals uit de lokale (jeugd)teams van de gemeenten Haaglanden;
  2. Interviews met praktijkorganisaties en gemeenten om de resultaten van het vragenlijstonderzoek te duiden; en
  3. Verdiepende interviews en een focusgroep met hulpverleners en ouders om de ervaringen met de GIZ-methodiek en de gezamenlijke taal te inventariseren.

Eindproducten

Factsheet Gezamenlijke taal zorg voor jeugd – Regio Haaglanden
Rapport De GIZ-methodiek en een gezamenlijke taal in de regio Haaglanden
Bijlagen bij TNO-rapport De GIZ-methodiek en een gezamenlijke taal in de regio Haaglanden

Ook interessant

GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd
GIZ-methodiek

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in september 2017

Contactpersoon

Noortje Pannebakker
Noortje Pannebakker,
onderzoeker
noortje.pannebakker@tno.nl