Gehoorschade

Projectbeschrijving

Doel van dit project was nagaan of jongeren aangezet konden worden tot het dragen van oordoppen om gehoorschade tijdens het uitgaan te voorkomen. Om gehoorschade onder jongeren door uitgaan in het Jeugdhonk in Zoeterwoude te voorkomen, is onderzocht welke maatregelen hieraan bijdragen.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Hoe kunnen jongeren aangezet konden worden tot het dragen van oordoppen om gehoorschade tijdens het uitgaan bij het Jeugdhonk in Zoeterwoude te voorkomen?

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

Voor het verkrijgen van draagvlak, zijn de gemeente, de Jongerenvereniging Utopia en jongeren die het Jeugdhonk bezoeken, betrokken bij dit onderzoek. Het bestuur van Utopia heeft naar aanleiding van het onderzoek zelf direct actie ondernomen: er is een decibelmeter met limiter aangeschaft. Een grote investering, maar volgens het bestuur heeft iedereen hier baat bij: "het risico op gehoorschade wordt minder, de muziek klinkt beter en onze apparatuur gaat minder snel kapot!"

Eindproducten

In maart 2014 is het rapport Gehoorschade door harde muziek: mogelijkheden voor preventie van gehoorschade bij bezoekers Jongerencentrum Zoeterwoude verschenen. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat tweederde van de ondervraagde jongeren (67%) zich niet bewust is van het risico op gehoorschade of zich er niet mee bezig houdt. Het is belangrijk dat jongeren bewust worden van het risico op gehoorschade. Verder kan Utopia gehoorbescherming uitdelen aan bezoeker en met DJ’s afspraken maken over een geluidslimiet. Zie voor verdere aanbevelingen het rapport.

Ook interessant

Utopia

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in maart 2014

Contactpersoon

Gaby de Lijster-van Kampen
Gaby de Lijster-van Kampen
gaby.delijster@tno.nl