Ganesh

Projectbeschrijving

GANESH staat voor Growth in south Asians in the NEtherlands and Subsequent Health.

Het eerste doel was om epidemiologisch bewijs te vinden dat de hypothese ondersteunt dat welvarende Hindoestaanse kinderen in een westers land (Nederland) lichter en korter zijn dan kinderen uit andere etnische groepen. Het tweede doel was om lengte-naar-leeftijd (0-20 jaar) en BMI-naar-leeftijd curven (0-18 jaar), inclusief BMI-afkappunten, te ontwikkelen specifiek voor Hindoestaanse kinderen.

De onderzoeken laten zien dat Hindoestaanse kinderen gemiddeld lichter en korter zijn dan kinderen uit andere etnische groepen. Een laag geboortegewicht en dysmaturiteit kwamen drie keer vaker voor dan bij kinderen van Nederlandse herkomst, wanneer deze cijfers bepaald werden met universele normen.

Proefschrift Does one size fit all? (PDF)

Uiteindelijk vond dit onderzoek specifieke BMI-afkappunten voor het bepalen van overgewicht en obesitas bij Hindoestaanse kinderen (15 kg/m2 op 18-jarige leeftijd). Verwacht wordt dat deze Hindostaanse BMI afkappunten de specifieke lichaamssamenstelling van Hindoestanen beter representeren. De toepassing ervan zal naar verwachting leiden tot een betere beoordeling van de voedingstoestand bij deze groep, ten minste in Nederland en mogelijk ook in andere welvarende landen.

Vanwege de vroegere opsporing van overgewicht kan het daarnaast mogelijk bijdragen aan de preventie van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Wat is een ‘normale’ lengte en BMI voor Hindostaanse kinderen, in vergelijking met andere etnische groepen?
  2. Wat is een normaal (geboorte)gewicht voor Hindostaanse kinderen?
  3. Is het geboortegewicht en de prevalentie van laag geboortegewicht en dysmaturiteit in de afgelopen 35 jaar veranderd?
  4. Hoe zien Hindostaanse groeicurven (lengte-naar-leeftijd, BMI-naar-leeftijd e.a.) er uit?
  5. Hoe verhouden die zich tot universele groeicurven, o.a. van WHO?

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

87 professionals van verschillende betrokken organisaties zoals kinderopvang, CJG en GGZ hebben een vragenlijst ingevuld. Daarna zijn de voorlopige uitkomsten van de vragenlijst getoetst in een expertmeeting met onder meer Gemeenten, TNO en Bureau Jeugdzorg.

Eindproducten

Proefschrift Does one size fit all?

Ook interessant

Hier is ruimte voor links, zodra die beschikbaar zijn.

Themagroep

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Afgerond in februari 2015

Contactpersoon

Jeroen de Wilde
Jeroen de Wilde
J.A.de_Wilde@lumc.nl