Beter bereiken van migrantengezinnen met opvoedingsproblemen

Projectbeschrijving

Ouders met een migratieachtergrond en ouders met een lage sociaaleconomische status maken niet alleen minder vaak gebruik van opvoedinterventies, ook de effecten van de interventies zijn lager bij deze ouders (Miranda et al., 2005; Griner & Smith, 2006; Reyno & McGrath, 2006). Het vermoeden bestaat dat de lagere effectiviteit wordt veroorzaakt doordat te weinig rekening wordt gehouden met de behoeften en mogelijkheden van deze ouders (Lau, 2006). Dit vormde de aanleiding voor dit project. Het doel was het krijgen van inzicht in de aanpassingen die nodig zijn om opvoedinterventies sociaal-cultureel passend te maken voor ouders woonachtig in multi-etnische achterstandswijken.

Activiteiten en methoden

Een stapsgewijze en gestructureerde aanpak voor de selectie en aanpassing van een bestaande opvoedinterventie heeft geresulteerd in vijf wetenschappelijke studies. In het eerste deel van dit proefschrift ligt de focus op de opvoedzorgen en het hulpzoekgedrag van ouders. In het tweede deel van dit proefschrift ligt de focus op de sociaal-culturele aanpassing van opvoedinterventies. De aangepaste interventie is aangeboden aan een cultureel diverse groep ouders en dit aanbod is geëvalueerd

Eindproducten

Ten eerste brengt het proefschrift het belang naar voren om aandacht te besteden aan contextuele stressoren en de sociaal-culturele overeenkomsten en verschillen in de opvoedervaring. Ouders willen ondersteuning bij het omgaan met stress en niet-helpende emoties om zo het effect hiervan op zowel ouder als kind te beperken. Ten tweede blijkt dat opvoedinterventies doorgaans geen aandacht besteden aan coping strategieën om met (opvoed)stress om te gaan. De module ‘Omgaan met stress en niet-helpende emoties’ is ontwikkeld om te worden toegevoegd aan bestaande interventies en zo de impact van stress en niet-helpende emoties op het opvoedgedrag te verminderen. Ten derde is de module een voorbeeld van deep structure aanpassing. Interventies met culturele aanpassingen, met name deep structure aanpassingen, zijn effectiever in het verbeteren van het opvoedgedrag van etnische minderheden. Daarnaast toont de evaluatie van de module ‘Omgaan met stress en niet-helpende emoties’ aan dat de module relevant is voor een cultureel diverse groep ouders en worden aanbevelingen gedaan om de module te verbeteren. Op basis van deze bevindingen raden we professionals aan om aandacht te besteden aan stress en niet-helpende emoties, als ook om coping strategieën aan te bieden wanneer ondersteuning wordt gegeven aan ouders met een migratieachtergrond en/of lage sociaaleconomische status.

Ook interessant

Website Triple P

 

Ontwikkellijn

Integraal Werken
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Focus op vaderschap

Looptijd

Dit project liep van 1 juli 2011 tot 1 maart 2016

Contactpersoon


Krista van Mourik
onderzoeker
K.van_Mourik@lumc.nl