Bereik van moeilijk bereikbare groepen

Projectbeschrijving

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) beoogt een centraal punt te zijn voor vragen en (coördinatie van) hulp voor alle ouders en jongeren. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat niet alle groepen even effectief worden bereikt door het CJG. Vrijwillige intermediairs uit deze moeilijk bereikbare groepen zouden de kloof tussen gezin en hulpverlening kunnen overbruggen. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de behoeften aan en mogelijkheden van het opzetten van een netwerk van getrainde intermediairs (als paraprofessionals) naar het model van de stichting Al Amal (methode Tussen IN), én de inbedding van een dergelijk netwerk in het CJG Laak in gemeente Den Haag.

Onderzoeksvragen

Vragen die dit project wilde beantwoorden:

  1. Wat zijn de behoeften en mogelijkheden voor het opzetten van een netwerk van getrainde intermediairs naar het model van de stichting Al Amal (methode Tussen In), en inbedding van een dergelijk netwerk in het CJG Laak in de gemeente Den Haag?

Activiteiten en methoden

Welke activiteiten vonden binnen het project plaats en welke methoden werden ingezet?

Om meer inzicht te krijgen in de problemen van de wijk zijn de zogeheten sleutelfiguren geïnterviewd.

Eindproducten

Rapport Bereik van moeilijk bereikbare groepen resultaten en aanbevelingen ten aanzien van het inrichten en aansluiten van een netwerk in het CJG Laak in gemeente Den Haag. Dit rapport is in maart 2013 opgesteld. Hierin staat dat het draagvlak voor het opzetten van een netwerk van intermediairs groot is in stadsdeel Laak. Ook zijn in het rapport aanbevelingen opgenomen voor het verbeteren van het bereik van het CJG onder moeilijk bereikbare groepen, het verbeteren van de samenwerking in de wijk en de implementatie van de methodiek voor het inzetten van intermediairs.

Ook interessant

CJG Laak

Ontwikkellijn

Integraal Werken ←
Kindermishandeling
Kwetsbare Gezinnen
Leren & implementeren
Normaliseren
Samenwerken met gezinnen
Vaders

Looptijd

Afgerond in maart 2013

Contactpersoon

Jeroen de Wilde
Jeroen de Wilde
J.A.de_Wilde@lumc.nl