Promotie Inzicht in zorggebruik kinderen met complexe problemen

Verdediging van proefschrift

Op dinsdag 2 maart verdedigde dr. Noortje Pannebakker haar proefschrift Understanding care use by children with complex problems. Het doel van het promotieonderzoek was het vergroten van de kennis over de zorg van kinderen met (een risico op) complexe problemen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het verbeteren van deze zorg. Op deze pagina kom je meer te weten komen over het onderzoek. Laat in het online gastenboek een reactie achter voor de kersverse doctor.

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar het gebruik van zorg, de intensiteit van dit gebruik en barrières als een kind met (een risico op) complexe problemen (CP) zorg gaat gebruiken. Ook is gekeken naar het zorggebruik van multiprobleem gezinnen, de subgroep gezinnen met de meest complexe problemen. Tenslotte is onderzocht wat zorgprofessionals nodig hebben om de zorg van kinderen met CP te coördineren met de methodiek Wrap around care.

Kinderen met CP hebben een grotere behoefte voor ondersteuning dan je zou verwachten op basis van hun chronische, fysieke, ontwikkelings-, gedragsmatige of emotionele problemen. Deze behoefte is groter omdat hun problemen elkaar versterken en al bestaande kwetsbaarheden vergroten. Wereldwijd heeft rond de vijf procent van de kinderen CP; dit zijn 170,000 kinderen in Nederland. De zorgconsumptie van kinderen met CP is vaak hoog, dat geldt vooral voor zorg in het psychsociale domein. Meer dan 80% van de budgetten voor psychosociale zorg voor jeugd gaat naar deze kinderen en hun gezinnen.

 

Uitnodiging

Proefschrift

Inloggen met code: 147925

Stellingen

Promotieteam


Prof. dr. Mattijs Numans is hoogleraar Huisartsgeneeskunde, hoofd van de LUMC Haagse Campus en de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG). Het promotie- onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met PHEG, waaronder het onderzoek van Krista van Mourik. Mattijs is Noortjes hoofdpromotor.

 

 


Prof. dr. Menno Reijneveld is hoogleraar Sociale Geneeskunde en hoofd van de Afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMC Groningen. Hij is wetenschappelijk adviseur van TNO Child Health. Menno onderzoekt met het Take care cohort al langer het gebruik van zorg voor jeugd, opgezet vanuit de collega-werkplaats C4Youth. Ook is hij een van de trekkers van het consortium multiprobleem gezinnen.

 

 


Dr. Paul Kocken is universitair docent gedragsverandering en onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte eerder bij TNO als senior onderzoeker Child Health en was door Noortjes co-promotor. Paul was als coördinator de drijvende kracht achter het opbouwen van het netwerk dat nu als SAMEN bekend staat.

Projecten

Het proefschrift is gebaseerd op twee onderzoeken die uitgevoerd zijn binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk binnen de projecten:

Met medewerking van

SAMEN is een regionaal kennis en innovatienetwerk waarin partijen uit de sectoren onderzoek, beleid, onderwijs, praktijk en gezinnen worden samengebracht. Bij dit promotieonderzoek waren de volgende partijen betrokken:

Met dank aan