Oproep ZonMw Jeugd: Presenteer je onderzoek op Jeugd in Onderzoek 2019

Zie hieronder de oproep van ZonMw Jeugd je onderzoek te presenteren. Doe je dat vanuit SAMEN? Laat het ons weten via info@awsamen.nl.

Jeugd in Onderzoek is dé aangewezen plek om uw kennis en ervaring met anderen te delen. Doet u onderzoek en heeft u (tussen)resultaten die u wilt delen? Dien dan vóór 15 januari 2019, 17.00 uur uw voorstel in voor Jeugd in Onderzoek via het aanmeldformulier. Wij bevelen Jeugd in Onderzoek van harte aan bij onze projectleiders. Zet de datum – 23 mei 2019 – vast in uw agenda!

Honorering bijdrage
Het is een pré als u samen indient met iemand uit de praktijk, zoals een professional of ervaringsdeskundige. Hier wordt rekening mee gehouden bij de honorering. Begin februari 2019 hoort u of de commissie uw bijdrage heeft gehonoreerd. Als uw bijdrage wordt gehonoreerd betaalt u de inschrijfkosten van € 140,00 incl. BTW. Neemt u iemand mee voor uw presentatie, bijvoorbeeld iemand vanuit de praktijk of een ervaringsdeskundige, die alleen voor deze sessie komt? Dan is het mogelijk dat – in overleg met de organisatoren van deze dag – voor deze persoon geen entree betaald hoeft te worden.

Thema’s
Drie thema’s herkent u jaarlijks in het programma:
•        Wat Werkt voor Wie en Waarom,
•        De kracht van preventie in het Sociale Domein
•        Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp.
Naast deze drie vaste thema’s kent het programma een jaarlijks wisselend thema. Dit thema wordt aangedragen door de universiteit die optreedt als ambassadeur van het congres. Voor 2019 heeft de Rijksuniversiteit Groningen het extra thema bepaald: Het effect van stress bij opvoeden en opgroeien. Meer informatie over de thema’s vindt u op de website.

Doel van jeugd in Onderzoek
Het doel van Jeugd in Onderzoek is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van kinderen, jongeren en ouders. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugd- en onderwijsveld.

Vragen of meer informatie
Meer informatie over het congres en het aanmeldformulier voor een bijdrage is te vinden op de website van Jeugd in Onderzoek. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: jeugdinonderzoek@nji.nl
Wilt u deelnemen als bezoeker? Dat kan natuurlijk ook. Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2019 via www.jeugdinonderzoek.nl.

Geplaatst in Nieuws.