Opbrengsten verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Factsheet Samenwerken met Gezinnen

De Werkplaats SAMEN, ExpEx, LUMC Curium en TNO trapten het jaar 2021 af door de verdiepingsbijeenkomst ‘Samenwerken met gezinnen’ te organiseren. Samen met ervaringsdeskundigen, professionals, gemeenteambtenaren, onderwijs en onderzoek werd ingezoomd op het thema ‘Ervaringsdeskundigheid’.

Carolijn de Beer en Martin de Vreugd (LUMC Curium) vertelden over het verschil tussen ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis en maakten de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen hebben duidelijk. Nicole van Kesteren (TNO) nam iedereen mee in doelgroepparticipatie en Tessa Korver (SAMEN) attendeerde iedereen op de cliënt- en jongerenraden in de regio van SAMEN en vroeg om input.

Het open gesprek daarna maakte duidelijk dat het belang van ervaringsdeskundigheid breed wordt gedeeld. Het was leerzaam om met elkaar de vraagstukken en dilemma’s die men hierin tegenkomt op te halen en samen te zoeken naar oplossingen. Waardevol dat iedereen erkent dat iedere stem en ieder perspectief ertoe doet en dat elke bron van kennis net zoveel waard en onmisbaar is. We kijken uit naar een vervolg…

Bekijk deze factsheet voor de do’s en dont’s in het samenwerken met gezinnen en een kernachtige weergave van de inhoud van de bijeenkomst.

Geplaatst in Integraal Werken, Nieuws.