Onlinetool Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals

Samen met professionals is binnen het project Gezin aan Zet gewerkt aan de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ gericht op het goed vormgeven van evaluaties in Jeugd- en Gezinsteams. Samen met de praktijk is gefinancierd door ZonMw een online-tool ontwikkeld.

Hiermee kunnen professionals een verbeterplan op maat kunnen maken. Hiermee hebben we een handzame tool waarmee professionals aan de slag kunnen om evaluaties in hun team te verbeteren.

Bekijk ook deze korte animatie waarin de tool Bouwstenen van Evalueren voor jeugdprofessionals wordt toegelicht.

Geplaatst in Integraal Werken, Nieuws.