Onderzoeksprojecten

Onze lopende onderzoeksprojecten

Hieronder tref je een overzicht van de onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN. Klik hieronder op een projectnaam om meer te lezen over het betreffende onderzoek en hoe daarbinnen gewerkt wordt aan een wereld waarin jeugdigen gezond opgroeien en meedoen. Vragen of mis je iets? Neem contact met ons op.

Kenmerken van een SAMEN-project

Kenmerken SAMEN-project

Een project is een SAMEN-project

  • wanneer het bijdraagt aan één van de vijf transformatiedoelen van de zorg voor jeugd,
  • drie soorten kennis zijn betrokken: professionele kennis, wetenschappelijke kennis en ervaringskennis en
  • samenwerkingsverbanden en/of scholen en gemeenten zijn betrokken.

Verder wordt bij elk onderzoeksproject de Checklist Aandacht voor diversiteit in onderzoek van ZonMw gevolgd zodat diversiteit is geborgd. Ook maakt een implementatieplan onderdeel uit van het project. Bovendien moeten kennis en ervaring opgedaan bij de uitvoering van het project toegankelijk worden gemaakt.

Ten slotte is elk onderzoek-, advies- of ontwikkelvoorstel aantoonbaar getoetst op cliënt- of burgerperspectief.