Onderwijs in coronatijd l Hoe Hogeschool Leiden dat doet

COVID-19 heeft een grote impact op onze maatschappij. Dit betekent ook voor de leden van SAMEN een andere manier van werken. In dit interview vertelt faculteitsdirecteur Astrid Scholten wat dit betekent voor de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie van de Hogeschool Leiden.

Op de Hogeschool Leiden (HSL) heeft een grote omslag in korte tijd plaatsgevonden. De hele HSL; studenten, docenten en (ICT-)ondersteuners zette zich in om het onderwijs online te organiseren. Zelfs de open dag vond online plaats. De school is heel beperkt open gehouden voor medewerkers en studenten die thuis geen goede werkplek hebben.

Zelf is Astrid sinds eind april weer af en toe op school om zich met collega directeuren voor te bereiden op de herstart van het hoger onderwijs per 15 juni. In de periode tot 1 september betekent deze herstart dat vooral toetsen en tentamens die niet online afgenomen konden worden, alsnog plaatsvinden.

Online

Dat wat online kon, is online gedaan. Daarvoor is door iedereen hard gewerkt, de leerbereidheid bleek groot. Door ICT-ondersteuners en docenten is overgewerkt om alles voor elkaar te krijgen: toetsdoelen bleven hetzelfde, maar de toetsvorm moest anders. Presentaties gingen online en iedereen zocht een weg in de digitale wereld. Er is veel extra werk verzet en daar is Astrid enorm trots op.

Impact op leren in de praktijk

De corona-uitbraak heeft een grote impact op studenten die in de praktijk aan het leren waren. Bij de opleiding Sociaal Werk (SW) liepen de studenten al geruime tijd stage, bij Toegepaste Psychologie (TP) waren ze net begonnen. Stagiairs volgen de richtlijnen van de stageplaats. Voor de ene betekent dit thuiswerken, de ander staat nog voor de groep.

In sommige gevallen werd het ingewikkeld de stagiairs goed te blijven begeleiden. Dan werd samen met studenten gezocht naar een alternatief. Studenten die in het buitenland stage liepen zijn bijna allemaal terug naar Nederland gekomen. Ook voor hen is samen een (maatwerk)oplossing gezocht.

Nieuwe vragen voor werkveld en opleidingen

Bij Curium-LUMC konden stagiairs hun werkzaamheden blijven uitvoeren, maar het was wel een heftige tijd. Van lector Anne Krabbendam hoorde Astrid over de versnelde transitie naar ambulant werken voor een specifieke afdeling. De stagiairs van deze afdeling hebben uit eerste hand meegemaakt wat hier allemaal bij komt kijken.

Heel veel instellingen hebben de afgelopen tijd geworsteld met de vraag hoe ze hun dienstverlening online kunnen maken. Stagiairs hebben samen met professionals en cliënten ervaren wat wel en niet werkt. “Het is heel waardevol om, rekening houdend met verschillende perspectieven, handvatten te formuleren voor online dienstverlening. Leernetwerken zijn hiervoor een mooi middel”, aldus Astrid Scholten.

Samen-werken, samen-leren

Het SAMEN-project Samen-werken, samen-leren geleid door HSL zit in de afrondende fase. Binnen Samen-werken, samen-leren zijn leernetwerken opgericht met jongeren, studenten, professionals, onderzoekers en docenten. Vlak na het afkondigen van de maatregelen leek het erop dat veel bijeenkomsten niet door zouden gaan. Toch hebben verschillende bijeenkomsten online invulling gekregen, dat heeft Astrid positief verrast.

Van docenten hoort zij terug dat er door de leernetwerken veel onderlinge binding is en dit heeft in coronatijd goed uitgepakt. Het omgaan met teleurstellingen en samen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden is een onvoorzien thema geworden.

Leren in een leergemeenschap

De visie van de faculteit is dat je leert in een leergemeenschap. Astrid en haar collega’s hadden niet voorzien dat daarbij onderscheid zou ontstaan tussen fysiek en online contact. Online een relatie opbouwen is ingewikkeld en Astrid heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor aspirant-studenten. Uiteraard ontstaan er ook nieuwe kansen en is het efficiënt werk of studie deels online te doen.

Studiejaar 20/21

“Wat we doen in de huidige omstandigheden, doen we goed, maar lesgeven in een 1,5 meterschool is niet ideaal en is ingewikkeld.”, vindt Astrid. Ook bij haar op de faculteit wordt nagedacht over een blended vorm; “dat wat je online kan doen, wil je online doen”. HSL denkt al na over hoe het moet vanaf 1 september. “We hopen allemaal echt dat er na 1 september ruimere roostertijden beschikbaar zijn!”¹

Lees hier het interview met Symone Detmar over TNO in coronatijd.

¹Hogescholen en universiteiten organiseren het onderwijs tussen 11.00 en 15.00 uur, na 20.00 uur en op zaterdag om de druk op het openbaar vervoer in de spits te verlagen.

Geplaatst in Nieuws.