Normaliseren – naar een gedeelde taal

Leernetwerk normaliseren wil tot een gedeelde taal komen over normaliseren en deze vervolgens gebruiken als er over opvoeden, opgroeien in relatie tot jeugdhulp gesproken wordt. Tijdens de leerbijeenkomst 1 december jl. is het huidige Klein-maar-Fijn project besproken, dat bijdraagt aan het ontwikkelen van deze gedeelde taal, door:

  1. “Normaliseren: een nadere verkenning” (Wesseling, 2021)
    een verslag van de verkenning van geschreven teksten, waarin een werkdefinitie van normaliseren en discussiepunten benoemd zijn.
  2. “Wat is ieders normaal (Bos & Vrijhof, 2022)
    een artikel op basis van de gevoerde groepsgesprekken met als centrale vraag “Welke perspectieven hebben ouders/jeugdigen en professionals (uit verschillende domeinen) op normaliseren bij (vragen over) opvoeden en opgroeien?”
  3. “Kijk op normaliseren” (leernetwerk normaliseren, 2022)
    een “kijk op normaliseren” van het leernetwerk. In de groepsgesprekken is duidelijk geworden dat normaliseren niet is te vatten in een korte (vaste) definitie. Een belangrijke leidraad is wat is er nodig zodat jeugdigen – zo normaal mogelijk- mee kunnen (blijven) doen?

Om de gedeelde taal over normaliseren vervolgens daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken, hebben de deelnemers van het leernetwerk in deze bijeenkomst benoemd wat volgens hen nodig is om het leernetwerk (nog meer) te verbinden met de eigen achterban/ organisaties.

Op 2 februari is de volgende leerbijeenkomst van leernetwerk normaliseren, dan zal het eerste Klein maar Fijn project afgerond worden.

Naar de pagina van het LNW Normaliseren.

Factsheet bijeenkomst LNW NOR 1 december

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.