De live bijeenkomst van 14 november van het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties stond in het teken van samen leren, werken en innoveren rondom scheiding. Deelnemers gingen in gesprek over de waarde van regionale samenwerking rondom dit thema. Er werd stil gestaan bij begrippen rondom scheiding die kader nodig hebben, zoals complexe scheiding, scheidingsproblematiek of veiligheid in de context van scheiding. Bovendien ontvingen de aanwezigen gratis de Praat erover-Kaarten, een waardevolle set voor gespreksvoering over scheiding.

Doelen van deze bijeenkomst waren:

  • Verbinding en uitwisseling in het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties
  • Werksessie gedeelde taal
  • Informeel dineren

Ontdek meer over deze bijeenkomst in de onderstaande factsheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende kwartaalbijeenkomst is op 23 januari 2024 09.30-11.30 uur. Klik hier voor meer informatie over aanmelden. Of meld je aan voor de Jaarconferentie 2023 – Werkplaats SAMEN op 12 december 2023 en schrijf je in voor de sessie over dit leernetwerk.

Binnen het project Leren & implementeren hebben we het framework Leernetwerken in het sociaal domein ontwikkeld (LISO). We wilden weten of we het LISO-framework verder kunnen onderbouwen met behulp van praktijkgericht onderzoek in het domein Werk en Inkomen.

Om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een scoping review methode, waarbij gekeken werd naar kenmerken van succesvolle organisatie-overstijgende leernetwerken in het domein Werk & Inkomen. Dit onderzoek, als onderdeel van het ZonMw gefinancierde project ‘Community of Practice Gewogen Maatwerk’, heeft waardevolle inzichten opgeleverd die de kracht van samen leren en innoveren onthullen.

Ontdek de factsheet
In onze factsheet vind je gedetailleerde resultaten en lessen uit het onderzoek. Hoe kunnen we de elementen van het LISO-framework onderbouwen in het domein Werk & Inkomen? Leer meer en laat je inspireren!

Leer meer over het LISO-framework
Het LISO-framework biedt concrete handvatten voor het opzetten en evalueren van leernetwerken. Verdiep je in dit online framework en ontdek hoe je het leren, implementeren en samenwerken binnen leernetwerken kan versterken.

Community of Practice Gewogen Maatwerk
De CoP Gewogen Maatwerk is een samenwerking tussen zeven gemeenten, kennisinstituten, Divosa, SAM, hogescholen en (ex-)werkzoekenden. Ontdek hoe jij kunt bijdragen aan het verbeteren van dienstverlening en samenwerking in Werk & Inkomen! Meer weten? Kijk op de website van Divosa.

 

Tijdens de kwartaalbijeenkomst op 2 oktober van het Leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties is stilgestaan bij het eenjarig jubileum van het leernetwerk! Na de opbrengst van het eerste jaar, Scheiden Zonder Schade, start nu de verkenning met betrekking tot taal. Dit thema stond al centraal op de eerste live-bijeenkomst van 14 november. Daarnaast werd er een leernetwerk-kwartiertje verzorgd door Veilig Thuis. Ook is er in subgroepen gesproken over actuele thema’s en vraagstukken, in een volgend overleg staat dit op de agenda plenair om te bespreken.

Zie voor meer informatie onderstaande factsheet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende kwartaalbijeenkomst is op 23 januari 2024 09.30-11.30 uur. Klik hier voor meer informatie over aanmelden.

Noortje Pannebakker heeft de rol van coördinator van SAMEN per 1 augustus overgedragen aan Claudia Vrijhof. Nadat Noortje dit 6 jaar heeft gedaan, was het natuurlijk ontzettend spannend of het ging lukken om een goede opvolger te vinden.

Maar zowaar, het is gelukt! En wel in de persoon van Claudia. Een echte aanwinst met haar ervaring bij – onder andere- CJG Rijnmond en Universiteit Leiden. Bovendien kende Claudia SAMEN al via een klein-maar-fijnproject bij Leernetwerk Normaliseren.

Een mooie aanleiding om met Claudia en Noortje in gesprek te gaan. Wat beweegt hen, welke uitdagingen zien ze maar ook vooral welke kansen zien ze voor SAMEN?

Coördinator SAMEN

De rol van coördinator is veelzijdig, dus dat vraagt wel het een en ander. De rol van coördinator SAMEN is belegd bij TNO als trekker van de werkplaats. Na zes jaar heeft Noortje het stokje overgedragen aan Claudia, een die we als SAMEN rijk zijn.

Noortje krijgt vooral energie van het verbinden van mensen en organisatie, Claudia zet zich als echte verbinder tussen de verschillende perspectieven enthousiast in. Zij ziet vooral een rol in het voorbereiden van onze regio op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

SAMEN werkt al sinds 2005 aan een betere zorg voor jeugd. Niet alleen voor jeugd die in de hulpverlening zit, maar ook voor jeugd die alleen bij de jeugdgezondheidszorg komt. Dankzij subsidie van ZonMw zijn we in 2010 verder gegaan als zelfstandige werkplaats. SAMEN is nu een van de 15 werkplaatsen jeugd in Nederland.

Hoogtepunten in het coördinatorschap

Gevraagd naar succesvolle projecten en initiatieven in de jaren van Noortje als coördinator, hoeft ze niet lang na te denken. “De samenwerking met jongeren is voor mij echt een van de hoogtepunten. Deze samenwerking is ingebed bij SAMEN en daarmee zijn we echt een voorloper.” Ter illustratie noemt Noortje onze betrokkenheid bij het Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek van de School for Participation.

Dit is volgens Noortje enorm belangrijk voor de kwaliteit van de zorg voor jeugd. Want professionals, onderzoekers en gemeenteambtenaren kunnen wel denken dat dingen werken, dat hoeft in de praktijk van het gezin niet zo te zijn. “Jongeren vormen dus een onmisbaar perspectief bij kennis en innovatie.”

Dat Noortje dit project noemt, is niet geheel toevallig. Zij is namelijk als onderzoeker betrokken bij het Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek. Dus ook nu ze als coördinator afscheid heeft genomen, zullen we Noortje bij SAMEN nog regelmatig ontmoeten. Bovendien is ze projectleider van het project Leren & implementeren, waar ze vormgeeft aan het framework Leernetwerken in het Sociaal Domein (LISO), waar de ervaringen in de Leernetwerken een cruciale rol spelen.

In een adem met de samenwerking met jongeren als een van Noortjes hoogtepunten, noemt ze de samenwerking met hogescholen. Deze samenwerking ontwikkelt zich steeds verder, met 2020 als markeringspunt. Sinds die tijd heeft het Leernetwerk Normaliseren een workshop gegeven aan eerstejaars studenten Social Work op De Haagse Hogeschool en zijn er vanuit het Leernetwerk Integraal Werken gastcolleges verzorgd bij de Hogeschool Leiden. Ook zijn we als SAMEN bezig om stages en praktijkorganisaties beter te verbinden.

Uitdagingen

Hiermee willen we bijdragen aan een betere aansluiting van de opleiding op de praktijk, zodat het aantal mensen dat snel na de start in de zorg voor jeugd uitstroomt vermindert. Claudia: “Het personeelstekort en het personeelsverloop zijn twee uitdagingen waar we in de zorg voor jeugd mee te maken hebben. We merken het ook bij SAMEN, met een wisselende vertegenwoordiging bij projecten en verschillende gremia. Tegelijkertijd is dit een van de uitdagingen waarvan ik denk dat we als SAMEN met onze kennis en innovatieve kracht een bijdrage aan kunnen leveren.”

Successen

Noortje geniet van de gesprekken die bij SAMEN vanuit alle betrokken perspectieven (beleid, praktijk, onderwijs, onderzoek en gezinnen) worden gevoerd. Vooral bij de trainingen die ze heeft gegeven rond het LISO-framework maakt ze van dichtbij mee hoe de goede gesprekken ontstaan over de zorg voor jeugd.

Claudia noemt daarbij ook de Masterclass voor wethouders en strategisch beleidsmedewerkers als een ander succesverhaal, waarbij de focus lag op innovatie en het begrijpen van de behoeften van gemeenten. De jaarconferentie in 2022 was een platform waar SAMEN liet zien dat het betrokken is bij innovatie en wat er in de praktijk leeft.

Dat Sharon Stellaard (promotieonderzoek Boemerang beleid) en Beatrijs Jansen (promotie onderzoek Steering Towards Transformation Of Youth Care) daar spraken illustreert dat SAMEN goed oog heeft voor wat er speelt. Ook wordt SAMEN steeds meer benut als betrokken gesprekspartner, een rol die SAMEN graag vervult.

Belang van communicatie

Gezien de brede doelgroep en de perspectieven waar SAMEN mee werkt, is communicatie een uitdagend aspect. Daar waar je bij communicatie zoveel mogelijk inzoomt op een bepaalde groep, is dat van SAMEN juist heel breed. Het herhalen van boodschappen en benadrukken dat het mogelijk is om samen te werken, is daarom cruciaal. Hierbij spelen de verbindingsfunctionarissen een belangrijke rol door de boodschap te vertalen voor hun achterban.

Impact van SAMEN

Werkplaats SAMEN heeft aanzienlijke impact op de zorg voor jeugd in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. Concrete voorbeelden zijn te zien in projecten zoals GIZ, Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen waar alle kennis over informele netwerken bij elkaar is gebracht, en bij LNW Kindermishandeling, waar verschillende perspectieven bij elkaar zijn gebracht om de wetenschap beter af te stemmen op de praktijk. De rol van SAMEN als betrokken gesprekspartner is versterkt, en zo dragen we bij aan het verbeteren van de zorg voor jeugd.

Persoonlijk advies voor de nieuwe coördinator

Noortjes advies aan Claudia? “Geniet van het werken met al die verschillende partijen. Het verruimt je blik en inspireert enorm. Ook heeft deze rol mij geleerd nog beter samen te werken met diverse partijen en constructief met weerstand om te gaan.” Ook adviseert Noortje Claudia om de focus te blijven leggen op de gedeelde visie van het kernteam. Dit zal de samenwerking nog vruchtbaarder maken en nieuwe kansen creëren.

Toekomstige focus

Claudia stapt in bij SAMEN in de afrondende fase van de huidige programmering, in de loop van 2024 presenteren de Leernetwerken hoe we de afgelopen vier jaar hebben gewerkt aan het ontrafelen van de maatschappelijke vraagstukken. In de tussentijd wil Claudia blijven werken aan het vergroten van de impact van SAMEN in de regio. Ze kijkt uit naar de nabije toekomst waarin met de bestaande en potentiële nieuwe leden van SAMEN in gesprek zal worden gegaan over blijvende innovatie in de zorg voor jeugd en is nieuwsgierig naar nieuwe manieren van samenwerken.

Claudia vraagt dan ook de partners alvast na te deken over welke organisatie-overstijgende uitdagingen zij voorzien gerelateerd aan de ontwikkellijnen van SAMEN. En die in wat hen betreft opgenomen zouden moeten worden in de vervolgprogrammering. Op welke manier kan SAMEN daarin voor hen het verschil maken?

Conclusie

Werkplaats SAMEN heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en heeft een solide basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het blijft een belangrijke speler in de regio en SAMEN blijft bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor jongeren en gezinnen.

Neem contact op met Claudia

In het eindrapport ‘Intensiteit van integraal werken’, deelt Leernetwerk Integraal Werken de opbrengsten van de Klein van Fijn projecten 1 en 2.

Het doel van de projecten is het in kaart brengen welke intensiteit en vormen van integraal werken er zijn in de praktijk en op welke manier het bewustzijn van professionals vergroot kan worden. Door bestaande wetenschappelijke-, praktijk-, en ervaringskennis te bundelen is hieruit een hulpmiddel ontstaan. Dit hulpmiddel is inmiddels al op verschillende plekken in de keten geëvalueerd. De resultaten van het onderzoek en de evaluatie zijn terug te lezen in het eindrapport ‘intensiteit van integraal werken’.

Het onderzoek zet voort in Klein maar Fijn project 3. In dit afrondende project wordt het hulpmiddel verder doorontwikkeld onder andere samenwerking met het platform Integraal Werken in de Wijk (IWW).

 

Lees hier het rapport ‘Intensiteit van integraal werken’.

Meer informatie over het Klein maar Fijn project van Leernetwerk Integraal Werken is hier terug te vinden.

 

Elize Lam is 16 november dagvoorzitter van het symposium over informele steun, georganiseerd door het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Zij is algemeen sociaal wetenschapper, zelfstandig onderzoeker en adviseur bij STEUNKRACHT en auteur van het succesvolle boek Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie.

Elize pleit voor meer aandacht en waardering voor informele steun. Wij vroegen haar waarom. “In de hulpverlening gaat het veel over het betrekken van het eigen netwerk. Dit gebeurt echter nog te vaak om specifieke taken uit handen te geven en niet om gelijkwaardig samen te werken. Zeker als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind, hebben hulpverleners de neiging de regie naar zich toe te trekken. Pas in een later stadium vragen zij zich af hoe ze die weer bij het gezin en hun naasten kunnen krijgen. Er zijn allerlei redenen waarom het zo gaat. Maar het is wel zonde. Want er is veel wetenschappelijk bewijs dat informele steun cruciaal is voor het welzijn en de veerkacht van kinderen en gezinnen met problemen. Alleen al het weten dat er mensen om je heen staan die iets willen betekenen, zonder daar gebruik van te maken, reduceert stress. En last but not least, hulpverlening blijkt niet alleen effectiever als informele steungevers actief meedoen, het kan ook regelmatig worden afgeschaald omdat naasten betrokken zijn. Ik durf dan ook te stellen dat informele steun een algemeen werkzame factor voor goede hulp is net zoals een goede werkrelatie dat is tussen een hulpverlener en een ouder of een jongere.

Wat maakt informele steun anders dan hulpverlening?
Dat zit ‘m in verschillende dingen. Bijvoorbeeld dat je er niet voor geleerd hoeft te hebben om steungever te zijn, al vraagt het natuurlijk wel dat je kunt aansluiten bij iemands behoeften. Informele steun kan bovendien continuïteit bieden, terwijl hulpverleners komen en gaan. En informele steun voelt voor mensen vaak dichterbij. Dat viel me op in mijn onderzoek naar initiatieven als Buurtgezinnen en GezinsBuddy. Hulpvragende ouders zeiden vaak dat het contact met de organisatie zo gewoon aanvoelde. En daar zit ook direct de kracht. Informele steun bevindt zich in hun leefwereld en gaat veel minder uit van wat er mis is. Dat schept vertrouwen, geeft hoop, hoe beroerd de situatie ook is.

Wat maakt dat de hulpverlening nog weinig gericht is op gelijkwaardig optrekken met informele steungevers?
Ook daar zijn allerlei redenen voor. Zo legt het beleid sterk de nadruk op vroegsignalering van problemen. Hoe eerder een hulpverlener dan in beeld is, hoe beter dat is, veronderstelt men. Mede vanuit de gedachte dat concrete interventies het beste geneesmiddel zijn, maar dat is maar zeer de vraag. Ook kunnen hulpverleners zich handelingsverlegen voelen in het samenwerken met steungevers. Ze vinden het vaak spannend, zeker in onveilige situaties, wat ze aan het steunnetwerk kunnen toevertrouwen. Want wat als er iets misgaat? Staan zij dan voor de tuchtrechter? En de gedachte dat er bij gezinnen in complexe situaties meestal geen netwerk is, is helaas ook hardnekkig. Het probleem lijkt echter eerder te zijn dat hulpverleners te weinig tijd hebben, of maken, om met netwerkleden in contact te komen.

Wat zou er moeten gebeuren? Wat kunnen we morgen doen?
We moeten de situatie om te beginnen omdenken. Het draait om onze mindset!
Het is niet de hulpverlener die het netwerk betrekt; dat is vaak allang betrokken, hoe beperkt ook. Het is de hulpverlener die zou moeten aansluiten om het gesprek te faciliteren tussen het gezin en het netwerk over wat zij denken wat helpend is. Het zou moeten draaien om dialoog en vertrouwen, en alleen interveniëren als dat echt nodig is! Voor dit samen optrekken moet de hulpverlener natuurlijk wel tijd kunnen maken. Dat vraagt investeren door gemeentes en zorgverzekeraars. Maar zelfs als die investering niet komt, kunnen we zorgen dat gelijkwaardig samenwerken met informele steungevers standaard onderdeel wordt van het handelingsrepertoire van hulpverleners. Dat vraagt lef en creativiteit, en leidinggevenden die hun medewerkers alle steun geven om te groeien in hun vakmanschap. Daar kun je morgen al mee aan de slag. Bijvoorbeeld door samen met je team te verkennen wie het al lukt om echt in dialoog te komen met het steunnetwerk en waarom dat lukt. Juist in dat waarom zitten vaak hele waardevolle sleutels om vaker progressie te boeken.

Meer weten?
Kom 16 november naar het symposium informele steun.

Deelname aan het symposium geeft recht op 4 SKJ-punten.

 

Gezinsconsulenten werken op zes scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp om kansenongelijkheid voor kinderen krachtig aan te pakken. Hun missie? Ouders empoweren om hun kind(eren) te ondersteunen. Gezinsconsulenten slaan de handen ineen met ouders, scholen en lokale partners. Deze baanbrekende rol was nieuw in onze regio, en we hebben de ontwikkeling ervan nauwlettend gevolgd via ons onderzoek Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school.

 

Met een preventieve, praktische en persoonlijke benadering bereiken gezinsconsulenten ouders die voor andere instanties moeilijk te bereiken zijn. Hun aanpak voegt aanzienlijke waarde toe ten opzichte van andere partijen. Bovendien passen ze hun werkwijze aan op de specifieke behoeften van elke school, ouder en leerling, in nauwe samenwerking met scholen en wijkpartners. Zo wordt de verbinding voortdurend sterker.

 

Gezinsconsulenten zetten zich in om obstakels voor individuele ouders te verwijderen, waardoor de weg vrij wordt gemaakt voor groepen ouders om hun kinderen beter te ondersteunen. Samen werken we aan een toekomst waarin elke ouder en elk kind de kansen krijgt die ze verdienen.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, vanuit hun verbondenheid aan SAMEN, in samenwerking met JES Rijnland, basisscholen De Springplank, De Singel, De Hobbit, het Bolwerk, Prins Willem Alexanderschool, IKC de Duinroos. Daarnaast zijn ook de plaatselijke jeugd- en welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en ouders betrokken bij het onderzoek.

 

Bekijk de samenvatting hieronder. Voor het gehele rapport ga naar de website van Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden.

 

Samenvatting Samen Bruggen Bouwen

SAVE THE DATE

Jaarconferentie SAMEN 2023

Duurzaam samen leren in de zorg voor jeugd

 

Dit jaar organiseren we voor de 13de keer de Jaarconferentie met en voor SAMEN. Hierin delen we alles over de maatschappelijke vraagstukken waaraan wij werken en gaan we in gesprek over duurzaam samen leren in de zorg voor jeugd.

Er zal een inspirerende key note worden verzorgd, vertegenwoordigers van de verschillende ontwikkellijnen voeren samen een informatieve ronde tafel discussie en er zijn weer verschillende interessante workshops om aan deel te nemen! Uiteraard is er ook ruimte om nader kennis te maken met (andere) leden van SAMEN en sluiten we de middag gezellig samen af met een borrel.

Meer informatie over het programma en inschrijving volgt binnenkort dus houd de website in de gaten. Toegang is gratis.

Dus zet in je agenda: 12 december 13.00 – 17.30 uur en laat je inspireren!

We nodigen je van harte uit deze aankondiging ook te delen in jouw netwerk.

het Leernetwerk integraal werken organiseert in samenwerking met Toezicht Sociaal Domein* op 28 november (15:00-17:00) een online inspiratiebijeenkomst over het delen van informatie tussen verschillende domeinen.

Voor passende en samenhangende ondersteuning aan gezinnen, is het delen van informatie essentieel. In de praktijk ervaren professionals uit de jeugdhulp, het onderwijs en het sociaal domein soms een drempel om informatie met andere betrokken hulpverleners te delen. Vaak uit angst om de wetgeving te overtreden, wanneer er sprake is van zorgmijding, beperkte toestemming vanuit een gezin, of omdat het onduidelijk is welke informatie nou met wie gedeeld mag worden. Maar, wat mag er eigenlijk wel en niet gedeeld worden? En, hoe kom je tot een goed besluit om informatie te delen?

We staan tijdens deze inspiratiebijeenkomst stil bij:
– Feiten en fabels rondom het delen van informatie in het sociaal domein.
– Veelvoorkomende dilemma’s én ruimte om eigen verhalen te delen.
– Het afwegingskader: ‘kan ik deze informatie delen?’
– Wet en regelgeving: wat is nou eigenlijk het verschil tussen de AVG en de Jeugdwet?

Wil jij meer weten over het delen van informatie in het sociaal domein en sparren met collega’s over praktijkvragen?

Meld je dan snel aan via deze link. De uitnodiging met Teamslink volgt dan later.

Graag tot dan!

 

 

 

 

 

 

*Toezicht Sociaal Domein (TSD) is een samenwerkingsverband waarin vier Rijksinspecties samenwerken: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. TSD houdt toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Stichting KernKracht organiseert weer het ExpEx ervaringstheater! Ben je er ook bij?

We kennen allemaal de ervaringen van jongeren uit de jeugdzorg die er op hun 18e alleen voor komen te staan. Dat hen dit schade toebrengt, maar ook onze samenleving, is helaas ook bekend. En dat is pijnlijk voor de jongere en ook frustrerend voor degene die hen probeert te helpen. Het is tijd om met elkaar op te staan, om 18 uit de jeugdwet te krijgen. Daar gaat deze voorstelling over.

Gebaseerd op echte en gedeelde verhalen. In een gelijkwaardige samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, hulpverleners en beleidsmakers. Zonder theaterervaring, maar met een rugzak vol professionele én persoonlijke ervaringen. Het wordt een voorstelling waarin het thema ‘overgang 18-/18+’ op verschillende creatieve manieren wordt belicht.

De voorstelling worden gespeeld op de volgende data en locaties:

Donderdag 26 oktober – Het Koorenhuis Den Haag (Prinsegracht 27)

Donderdag 9 november – Arto Theater Schoonhoven (Het Klooster 5)

Zondag 19 november – Imperium Theater Leiden (Oude Vest 33E)

Donderdag 23 november – Hogeschool Museumpark hoogbouw Rotterdam (Burgemeester ’s Jacobplein 1)

Zondag 26 november – Theater de Willem Papendrecht (van der Palmstraat 4)

 

Aanmelden kan via de QR code op de poster of via deze link

 

Voor meer info, zie Het ExpEx Ervaringstheater komt terug – Stichting KernKracht

En bij vragen mag je mailen naar expex@kernkracht.nl