Nieuwsbrief Programma Scheiden zonder Schade – Regiolab Den Haag

In de nieuwsbrief van Scheiden zonder Schade – Regiolab Den Haag wordt je bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het regiolab. Deze keer: 

  • Pilot gezinsvertegenwoordiger
    • Casus met eerste ervaringen
  • Pilot Gezamenlijke Toegang Ouders, Rechtbank
  • Deskundigheidsbevordering
  • Onderzoek triage

De hele nieuwsbrief lees je hier: Nieuwsbrief Programma Scheiden zonder Schade

In twee regiolabs binnen het programma Scheiden zonder Schade wordt door diverse partijen gewerkt aan een nieuwe scheidingsaanpak aan de hand van de kernpunten:

  • Conflicten en juridische strijd voorkomen
  • Bevorderen dat de (ex)-partners en hun familie- en kennissenkring problemen kunnen oplossen;
  • Vroegtijdige hulp en begeleiding aan gezinnen mogelijk maken.
Geplaatst in Kwetsbare Gezinnen, Nieuws.