Nieuw boegbeeld Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen Carolien Gravesteijn

Carolien Gravesteijn volgt Chris Kuiper op als boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Wie zij is en wat zij doet, daarover lees je in dit interview.

Wie is Carolien

Carolien Gravesteijn is inmiddels 10 jaar verbonden aan de Hogeschool Leiden als lector Ouderschap & Ouderbegeiding. Haar viel op dat er in verhouding tot opvoeding maar weinig bekend was over ouderschap. Daar was nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Sinds 5 jaar volgt ze in een Leids onderzoek ouders vanaf de zwangerschap totdat de kinderen 24 jaar zijn.

“Met dit onderzoek verzamelen we data waar de gemeente Leiden, en in het bijzonder het Centrum voor Jeugd en Gezin, nu al veel aan heeft”, aldus Carolien. Zij heeft gemerkt dat ouders beter voorbereid willen zijn op het ouderschap, een van de dingen waarin het onderzoek kan voorzien. Ook viel op dat ouders het liefst steun hebben van andere ouders. Zij komen met het voorstel ouders uit hun netwerk te professionaliseren als hun kind bijvoorbeeld autisme heeft.

Internationaal samenwerken

In breder verband organiseert Carolien de opleiding OuderTeam voor aanstaande en kersverse ouders. Hierin is naast ouderschap, ook aandacht voor de relatie van de ouders onderling. “Dit doen we met verschillende landen, in de Verenigde Staten blijken de trainingen zeer effectief te zijn. De partnerrelatie verbetert, ouders zitten beter in hun vel, moeders ervaren minder stress en hebben minder last van postnatale depressie. Tenslotte bevordert het ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en vermindert het probleemgedrag”.

Levensvaardigheden ontwikkelen

Momenteel is er veel belangstelling voor het (verder) ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden omdat het minder goed gaat met de jeugd. Dit was al zo voordat we met corona werden geconfronteerd, de maatregelen hebben deze ontwikkeling verder versterkt. “Jongeren zijn somber en verlenen vaker mantelzorg doordat ze langer thuis wonen. Ook lijken ze nu vaker suïcidaal te zijn. Daar is nu veel aandacht voor en dat is ook nodig.”

Carolien vertelt dat het belangrijk is dat ook op school de levensvaardigheden van kinderen verder bevorderd worden. Kinderen leren niet alleen op school, maar leven er ook. Investeren in levensvaardigheden betekent investeren in gelijke kansen voor ieder kind. Hiervoor worden vanuit het lectoraat docenten getraind, zodat zij de levensvaardigheden van kinderen en jongeren in alle lessen kunnen versterken. Uit jarenlang onderzoek blijkt dat hierdoor de jeugd beter in zijn vel gaat zitten en de leerprestaties verbeteren .”

Levensvaardigheden trainen

Omdat we te maken hebben met een lerarentekort, worden nu mensen in wijken getraind die vervolgens de scholen ingaan om kinderen in levensvaardigheden te trainen. Volgens Carolien is het daarbij belangrijk dat ouders weten wat het kind leert zodat ze dat thuis ook geleerd wordt.

Voorbeelden van organisaties waar men getraind wordt zijn buurthuizen, coaches van sportclubs en de buitenschoolse opvang (BSO). Zoals in Zoetermeer waar op school een training wordt aangeboden waaraan de BSO ook meedoet zodat de omgang daar hetzelfde wordt als op school.

Jongeren beter in hun vel krijgen

Om ervoor te zorgen dat jongeren beter in hun vel komen te zitten ontwikkelt Carolien verschillende interventies. Met Chris Kuiper en 8 andere lectoren in het kenniscentrum Samen Redzaam bijvoorbeeld. “Het is nog wat zoeken welke dingen je precies samen kunt doen, dat krijgt steeds meer vorm. Wat daarbij helpt is dat de lijntjes tussen de lectoren op Hogeschool Leiden kort zijn.”

Carolien als boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Met het kenniscentrum zit Carolien aan de preventieve kant van de zorg voor jeugd. Als boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen wil ze vanuit het perspectief van ouders kijken wat zij nodig hebben om goed in hun vel te zitten. “We zijn geneigd om te kijken naar kwetsbare gezinnen, onze focus ligt op beschermende factoren.”

In de korte tijd dat Carolien betrokken is bij SAMEN, is ze al erg onder de indruk geraakt van de kracht van de wetenschap en praktijk die hier samenkomen. “Alle perspectieven zijn betrokken, ook onderwijs. SAMEN is een mooie plek om vragen op te pakken. De komende tijd staat voor mij in het teken van ontdekken wat er wel en niet kan.”

Heb je een vraag voor Carolien? Je vindt haar contactgegevens hier.

Geplaatst in Kwetsbare Gezinnen, Nieuws.