LISO-framework verder onderbouwd

Organisatie-overstijgende leernetwerken krijgen steeds meer een vaste plek binnen het sociale domein. Een stevige theoretische basis voor de ontwikkeling en uitvoering van een leernetwerk ontbreekt echter nog.

In het kader van het project Leren & Implementeren, gericht op het verbeteren van de transfer van kennisproducten binnen de werkplaats SAMEN, heeft TNO in samenwerking met de Hogeschool Leiden, het framework ‘Leernetwerken in het sociaal domein’ ontwikkeld. In dit framework wordt aandacht besteed aan het leren, implementeren en de samenwerking binnen leernetwerken.

Ondanks dat het framework ‘Leernetwerken in het sociaal domein’ is gebaseerd op theorieën/modellen ontbreekt nog een goede onderbouwing op basis van praktijkgericht onderzoek. In deze factsheet worden de resultaten beschreven van een scoping review, waarbij de volgende vraag centraal staat: “In hoeverre kunnen we de elementen van het framework ‘Leernetwerken in het sociaal domein (LISO)’ onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek?”

Factsheet scoping review

Training

Speciaal voor de trekkers en dragers van organisatie-overstijgende leernetwerken hebben we de tweedaagse training Leernetwerken in het Sociaal Domein (LISO) ontwikkeld. Je leert dan

  • Organisatie-overstijgende leernetwerken herkennen
  • Op startniveau werken met het LISO-framework
  • Werkzame elementen voor het opstarten en evalueren van je leernetwerk
  • Praktische werkvormen voor het stimuleren van jouw leernetwerk

Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar tweedaagse training Leernetwerken in het Sociaal Domein.

Geplaatst in Leren & implementeren, Nieuws.