Leernetwerktrekker Tamara Bos spreker bij online-bijeenkomst gemeenten

In mei organiseerde Divosa een online-bijeenkomst voor gemeenten over normaliseren, hèt vraagstuk waarvan Tamara Bos – samen met Rob Gilsing (De Haagse Hogeschool) – trekker is bij het Leernetwerk Normaliseren. Logisch dus dat Tamara werd uitgenodigd om te vertellen over hoe het leernetwerk dit begrip heeft verkend.

Het gebruik van jeugdhulp groeit. Tegelijkertijd zien we dat kinderen en gezinnen in complexe situaties met hulpvragen geen passende zorg krijgen, terwijl andere kinderen en gezinnen – met eenvoudige vragen – soms te makkelijk medische labels krijgen met bijbehorende hulp. De realisatie dat dit gebeurt en de wens om daar iets aan te veranderen is de beweging van normaliseren.

Maar hoe geef je deze beweging naar meer normaliseren een zwengel? Een startpunt kan zijn om hier binnen de eigen gemeente structureel over te praten met alle betrokken partijen zoals ouders, jongeren, zorgaanbieders, (jeugd)gezondheidszorg en scholen. Wat verstaan zij onder normaliseren en tot welke conclusies leidt dat voor beleid en uitvoering?

De komende maanden organiseren Divosa en het NJi meer bijeenkomsten rondom dit thema voor gemeenten. Zie hun website voor meer informatie of lees meer over het Leernetwerk Normaliseren van SAMEN. Bekijk de resultaten van het Klein-maar-Fijnproject van Normaliseren waarbij het thema normaliseren nader is verkend.

Leernetwerktrekker Normaliseren Tamara Bos

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.