Leernetwerken leren

In de breakout-sessies met de leernetwerken hebben de visiegroepleden gereflecteerd op de vragen:

 1. Hoe ga je je medewerker faciliteren voor deelname aan LNW?
 2. Wat wil je dat je organisatie merkt van aansluiting bij het LNW?
 3. Welke rol wil je zelf spelen?

In alle sessies is het belang van goede communicatie tussen gezinnen, onderwijs, onderzoek, gemeenten en praktijkinstellingen onderstreept. Wellicht dat deelname vanuit deze verschillende perspectieven leidt tot een andere benaderingswijze / verhouding tussen de betrokkenen.

Met elkaar hebben we vastgesteld dat 2 uur per week voor deelname in de actieve schil van een van de leernetwerken akkoord is. De activiteiten bestaan uit:

 • Actieve deelname 4 bijeenkomsten leernetwerk
 • Voert beperkte taken uit, zoals
  • Uitvraag eigen organisatie
  • Contacten leggen
  • Input op geleverde producten
 • Voorbereiden jaarcongres en disseminatie-activiteiten
 • Meewerken communicatie-uitingen
 • Deelname aan jaarcongres
 • Deelname 2 disseminatie-bijeenkomsten
 • Deelname op digitaal forum
 • Linking pin naar eigen organisatie

Ten slotte hebben we ook kort gesproken over wanneer je als organisatie tevreden bent over de leernetwerken. Hierover wisselt de visiegroep tijdens de volgende bijeenkomst op 17 november verder uit.