Leernetwerkbijeenkomst Integraal Werken: Problematiek prioriteren

Tijdens elke bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken staat een kernelement van integraal werken centraal, ook bij de bijeenkomst van 30 november jl. Zo wordt onder leiding van leernetwerktrekkers Laura Nooteboom en Eline Heek (LUMC Curium) vanuit verschillende perspectieven naar verdieping, dilemma’s en werkwijzen in de toepassing van deze kernelementen gezocht.

Voor een overzicht van de hulpmiddelen en de lessen uit het kernelement Prioriteren van problematiek van het leernetwerk, bekijk je de factsheet van de bijeenkomst hieronder.

Meer informatie vind je op de pagina van het Leernetwerk Integraal Werken. Onze volgende bijeenkomst is op 8 februari 2022.

Geplaatst in Integraal Werken, Nieuws.