Leernetwerk Normaliseren: slotbijeenkomst en publicatie

Op maandag 1 juli 2024 kwam het leernetwerk Normaliseren bijeen voor een slotbijeenkomst om terug te blikken op de afgelopen projectperiode. Tijdens deze bijeenkomst deelde Carolien de Groot van JES Rijnland een inspirerend verhaal en benadrukte zij het belang van de pedagogische basis en aandacht voor de beschermende factoren in het leven van een jeugdige. Een verslag van deze slotbijeenkomst is beschikbaar via deze link.

Publicatie

Tijdens de bijeenkomst stond het leernetwerk ook stil bij de aankomende publicatie die volgt uit het laatste Klein-maar-Fijnproject III: Normaliseren in onderwijs en jeugdhulp: een gezamenlijke opgave

Voor het normaliseren van gesprekken over twijfels, onzekerheden en kwetsbaarheden bij opgroeien en opvoeden zijn naast het perspectief van kinderen, jongeren en ouders ook de perspectieven van de wijk, school, gezondheidszorg en jeugdhulp belangrijk. Leernetwerk Normaliseren heeft vanuit die verschillende perspectieven een gedeelde visie op normaliseren geformuleerd (2022) en voorbeelden gezocht die daarop aansluiten, in de publicatie ‘De kracht van het gewone’ (2023).

Het leernetwerk ziet het belang van een gezamenlijk pedagogisch antwoord van onderwijs en jeugdhulp op onzekerheden en kwetsbaarheden bij opgroeien en opvoeden. Daarom brengen zij in het huidige Klein-maar-Fijnproject III voorbeelden in beeld van samenwerking van onderwijs en jeugdhulp, die aansluiten bij de visie normaliseren. Met de aankomende publicatie hopen zij als leernetwerk onderwijs- en jeugdhulpprofessionals en beleidsmakers te inspireren bij normaliseren in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het normaliseren van opgroei- en opvoedkwesties behoort  -wat leernetwerk normaliseren betreft- tot de basishouding van onderwijs-, jeugd- en gezinsprofessionals.

De publicatie wordt verwacht in de zomer van 2024.

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.