Leernetwerk Normaliseren: de volgende stap

Samen streven de deelnemers van het leernetwerk Normaliseren naar een visie op en een lexicon voor het praten over het normale leven en het gebruik ervan bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien.

De ambitie staat. Om deze te realiseren en tot een visie en lexicon te kunnen komen – en deze te gebruiken- is tijdens de (online) bijeenkomst 16 september jl. besproken wat daarvoor nodig is. Er zijn enkele meer specifieke leervragen geformuleerd waar het leernetwerk zich de komende tijd op gaat richten:

  • wat is goed genoeg, volgens wie ?
  • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
  • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Ter voorbereiding op de volgende bijeenkomst inventariseren de deelnemers best practices in hun eigen organisatie:

  • casuïstiek waarbij sprake is (geweest) van samenwerking met behoud van regie bij jeugdigen en gezinnen
  • inspirerende voorbeelden van collega’s die een rolmodel zijn in het samenwerken met jeugdigen en gezinnen

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 11 november 2020 om 9.30. Wil je aansluiten, meld je aan via het formulier op onze website (tabblad aanmelden).

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.