Leernetwerk Normaliseren bij de visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

In de sessie over het leernetwerk (LNW) Normaliseren was het gesprek in eerste instantie vooral inhoudelijk van aard. Normaliseren heeft onder meer te maken met het bieden van alleen de zorg die nodig is, met de juiste partners. Maar het thema roept ook veel vragen op: hoe bepalen we wat ‘normaal’ is? En ook: wat is ‘goed genoeg’? Hoe verhoudt normaliseren zich tot de wens passende hulp te bieden? Wie bepaalt wat passend en wat ‘goed genoeg’ is?

Deze en vele andere vragen zijn in de drie LNW-besprekingen die tot nu toe gehouden zijn al aan de orde gekomen. Een van de doelen van het LNW is om te komen tot een gezamenlijke visie en een gedeeld lexicon rond normaliseren. Het is duidelijk dat de positie van gemeenten in het LNW nog extra aandacht behoeft.

Deelnemers vroegen aandacht voor het delen van de vragen die in het LNW gesteld worden met de opleidingen, en in een latere fase natuurlijk ook de opgedane inzichten en resultaten. Die zijn van belang voor studenten, maar zeker ook voor de ‘oude rotten’ in het vak, zoals een van de deelnemers omschreef. Tussentijdse communicatie is daarmee van groot belang.

De tijdsinvestering van 2u/week wordt voor deelnemers in de kerngroep reëel geacht. Het moet niet veel meer dan dat zijn.

Op de vraag wanneer het LNW geslaagd is, hebben we door tijdgebrek maar één antwoord: als we in de praktijk goed om kunnen gaan met het credo ‘goed genoeg’.

Geplaatst in Normaliseren.