Leernetwerk Normaliseren bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Richt op 95% van de jeugdigen

Belangrijke boodschap aan het leernetwerk dat vanuit de betrokken visiegroepleden tijdens de sessie is gegeven, is: accepteer dat ca 5% van de jeugdigen relatief intensieve jeugdhulp nodig zal hebben en richt je op die 95% waar dat niet voor geldt met preventie en normaliseren.

Hulp nodig?

Ga het gesprek aan en kijk of hulp altijd nodig is, door:

  1. Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van preventie.
  2. Inzet van coördinatie, zodat echt wordt samengewerkt. Zorg bijvoorbeeld voor eenheid van taal zoals dat met de GIZ gebeurt. Daarmee wordt het gesprek gevoerd door professionals en gezinnen over wat goed en wat minder goed gaat. Zorg voor goede informatie-uitwisseling
  3. Schep daarvoor kaders vanuit gemeente, en vertaal de bevindingen van het LNW naar het systeemniveau

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Normaliseren

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.