Leernetwerk Normaliseren: 3 leervragen

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om tot een visie op- en een lexicon voor- het praten over het normale leven te komen. Een lexicon dat gebruikt kan worden bij maatschappelijke vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Om de ambitie te realiseren zijn –voor nu- drie leervragen leidend:

  • wat is goed genoeg, volgens wie ?
  • wat is nodig voor behoud van regie door jeugdigen en gezinnen ?
  • wat is nodig voor samenwerking en (professioneel) partnerschap met jeugdigen en gezinnen ?

Bekijk de factsheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren 11 november 2020.

Casuïstiek

Om het gesprek over deze drie leervragen te kunnen voeren, hebben deelnemers casuïstiek ingebracht waarin sprake is van samenwerking en partnerschap tussen professional, jeugdigen en ouders. Aan de hand van de best practices is – vanuit de perspectieven van de deelnemers- besproken welke lessen hieruit te leren zijn, voor wie deze lessen belangrijk zijn & wat dit betekent voor normaliseren. Deze bevindingen worden binnenkort in productvorm gepresenteerd zodat de deelnemers hun collega’s en andere geïnteresseerden kunnen informeren en betrekken.

De volgende bijeenkomst en meer informatie

De volgende (online) bijeenkomst is woensdag 27 januari 2021 om 9.30 uur. Wil je aansluiten, meld je aan via dit formulier.

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.