Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

De deelsessie van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen had betrokkenen vanuit gemeenten,, hogeschool, praktijk (van de aanbieders mensen op snijvlak innovatie en kennis), onderzoek en Expex, en daarmee waren de verschillende expertises aanwezig.

Het belang van het inbrengen van de verschillende belevingen / wijzen van constateren of er sprake is van kwetsbare gezinnen werd breed gedeeld. Juist deze meervoudige partijdigheid werd onderstreept. Wellicht dat dit kan leiden tot een andere benaderingswijze / verhouding tussen de verschillende betrokkenen.

Binnen het netwerk was een grote behoefte aan duidelijkheid over de communicatie binnen en tussen leernetwerken. Van hoe informeer ik de bestuurlijk verantwoordelijke, hoe zorgen we voor verbinding tussen de medewerkers uit een organisatie die participeren in verschillende werkgroepen, tot wat de verwachtingen en opbrengsten zijn voor de gemeenten die op veel verschillende terreinen projecten hebben lopen. Gewezen is op de bestaande communicatielijnen – verbindingsgroep, website en forum – en voor specifiek de gemeenten is gewezen op de regionale agenda transformatie jeugd en de mogelijkheid de directe link te leggen tussen de ambities van de drie regio’s en het leernetwerk.

Binnen de sessie van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen met enkele visiegroepleden werd de behoefte geuit op korte termijn duidelijkheid te scheppen over de werkplaats sociaal domein en de verbinding van jeugd en sociaal domein bij dit LNW.

Geplaatst in Kwetsbare Gezinnen.