Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Gezinnen echt bereiken

De belangrijkste uitgesproken verwachting is dat we in alle activiteiten elkaar maar zeker de gezinnen “echt bereiken”: niet een instrumentele maar een relationele benadering. Niet het aantal contacten maar de kwaliteit van de contacten staat centraal. Daarbij is het bovendien belangrijk dat we moeite doen elkaar goed te begrijpen.

Hoge lat

De lat voor de verwachtingen van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen ligt hoog; namelijk dat het normaal is dat er vanuit alle perspectieven wordt samengewerkt; met het gezin, informeel netwerk, met professionals, met school, tussen specialistische aanbieders (GGZ, jeugdhulp en LVB-zorg) en tussen JGT het “voorveld” en specialistische aanbieders etc. Onderzoek vindt plaats in verbinding met de praktijk (in en met de praktijk) en niet over de praktijk.

Lange termijn

Samenwerking is niet alleen oplossingsgericht op korte termijn, maar we gaan zorgen dat dat we bij gezinnen aangesloten blijven voor de lange termijn (een waakvlam constructie). Hierbij gaan we niet als doelstelling het systeem veranderen, maar we leren omgaan met de huidige wettelijke kaders.

Win-win-win

De verwachtingen met betrekking tot het leernetwerk zijn dat leren op deze wijze een win-win-win situatie is goed voor de gezinnen, de organisaties en het netwerk. Dat is een tegenwicht tegen de aanbodgerichte-expert benadering. Dat vraagt inderdaad een openheid en leergierigheid: leren, brengen en halen van alle deelnemers.

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Integraal Werken van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Geplaatst in Kwetsbare Gezinnen, Nieuws.