Leernetwerk Integraal Werken bij de Visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

Wat is integraal werken volgens jou
Er bestaan verschillende visies, die elkaar niet uitsluiten, maar juist laten zien hoe divers en complex integraal werken is. Integraal werken gaat onder andere om:

  • Samenwerking tussen hulpverleners en organisaties: Om de goede dingen te kunnen doen moeten we met elkaar samenwerken en de eigen organisatie loslaten; alleen gaat het niet lukken om gezinnen met meervoudige problematiek te ondersteunen. Let hierbij op de aansluiting met volwassen-ggz.
  • Brede blik op gezinsfunctioneren: Kijk naar het gezinsfunctioneren op verschillende levensgebieden, waaronder werk en inkomen, problematiek en krachten van de ouders, individuele problematiek van het kind.
  • Samen met ouders en jongeren: In de samenwerking tussen organisaties, maar juist ook met de gezinnen moet duidelijk zijn wat de afspraken zijn, zodat het een hulpverleningstraject geen extra belasting voor gezinnen vormt.

Leernetwerk Integraal Werken
LNW IW is dé plek om over bovenstaande thema’s in gesprek te gaan, en daadwerkelijk verandering in de praktijk te bewerkstelligen. De betrokkenen noemen diverse vraagstukken ten aanzien van integraal werken: Hoe kun je vanuit verschillende visies en definities integraal samenwerken?

  • Gemeenten moeten zichzelf ook integraal organiseren om het juiste aanspreekpunt te kunnen zijn. Maar weten jeugdhulporganisaties de juiste ingang/toegang te vinden?
  • Bij integraal werken pakken we een breed scala aan problematiek aan. Maar wat hoort onder jeugdzorg, en waar is bijvoorbeeld de volwassenzorg aan zet?
  • Hoe kunnen de financieringsstromen beter op elkaar aansluiten, zodat jongeren uit bijvoorbeeld Justitiële Jeugdinstellingen passende vervolghulp ontvangen?

Aandachtspunten voor het LNW

  • Het belang van sturing. Door de breedte van het onderwerp Integraal werken is het belangrijk om duidelijk te hebben hoe we gaan prioriteren en focus behouden. De vragenlijst die is rondgestuurd ter inventarisatie voor de bijeenkomst van 27 oktober helpt hierbij.
  • De raakvlakken met de andere LNW’en: hoe vind je elkaar en zorgen we voor uitwisseling?
  • Communicatie met de wereld om het LNW heen: het naar buiten brengen van resultaten uit het LNW zodat iedereen kan leren en ontwikkelen.

Op 27 oktober is de 1e LNW bijeenkomst, waarin prioriteiten als het gaat om integraal werken worden uitgewisseld, en focus aan het LNW wordt aangebracht. Zodra de inhoud staat, wordt het ook duidelijker welke vertegenwoordiging van organisaties aanhaakt.

Geplaatst in Integraal Werken.